Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A-Aa 2
Hjemstavnsregister B 16
Hjemstavnsregister C 21
Hjemstavnsregister D 33
Hjemstavnsregister E 34
Hjemstavnsregister F 40
Hjemstavnsregister G 43
Hjemstavnsregister H 49
Hjemstavnsregister I-J 67
Hjemstavnsregister K 89
Hjemstavnsregister L 93
Hjemstavnsregister M 100
Hjemstavnsregister N 105
Hjemstavnsregister O 113
Hjemstavnsregister P 127
Hjemstavnsregister R 136
Hjemstavnsregister S 139
Hjemstavnsregister T 149
Hjemstavnsregister U 154
Hjemstavnsregister V 155
Hjemstavnsregister W 157
Hjemstavnsregister Y-Z 158
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0002: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 2/1882 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen