Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A-Aa 2
Hjemstavnsregister B 18
Hjemstavnsregister C 23
Hjemstavnsregister D 35
Hjemstavnsregister E 37
Hjemstavnsregister F 43
Hjemstavnsregister G 46
Hjemstavnsregister H 53
Hjemstavnsregister I-J 69
Hjemstavnsregister K 87
Hjemstavnsregister L 90
Hjemstavnsregister M 98
Hjemstavnsregister N 104
Hjemstavnsregister O 111
Hjemstavnsregister P 128
Hjemstavnsregister R 137
Hjemstavnsregister S 139
Hjemstavnsregister T 148
Hjemstavnsregister U 154
Hjemstavnsregister V 155
Hjemstavnsregister W 156
Hjemstavnsregister Z 157
Hjemstavnsregister Ø 158
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0001: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 1/1881 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen