Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Helvik tinglag 1817-08-11 2
Helvik tinglag 1822-02-11 15
Helvik tinglag 1824-06-08 17
Flekkefjord tinglag Hidra sokn 1816-10-02 21
Flekkefjord tinglag Nes sokn 1816-10-02 35
Flekkefjord tinglag Bakke sokn 1816-10-02 45
Flekkefjord tinglag Tonstad sokn 1816-10-02 51
Flekkefjord tinglag Etterlikning 1822-01-10 57
Mandal fogderi og Lister fogderi Etterlikning 1822-10-05 59
Halså sokn Supplementslikning 1818-05-25 60
Lister og Mandals amt Gjenpart 1818-03-21 61
Mandal fogderi Gjenpart 1818-03-28 62
Halså sokn 1818-03-18 63
Fede tinglag 1816-09-27 64
Fede tinglag 1822-02-12 77
Berg tinglag 1816-10-05 82
Berg tinglag 1822-02-12 91
Vats tinglag 1816-09-20 95
Vats tinglag 1822-04-24 113
Leirkjær tinglag 1822-02-20 120
Farsund ladested 1816-09-06 128
Farsund ladested 1821-01-23 135
Farsund ladested 1821-04-07 137
Flekkefjord ladested 1816-10-18 140
Flekkefjord ladested 1822-03-18 142
Ekstrakter 144
Kildeinformasjon
Norges Bank NOBA/-
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 34 /1816 - 1822 Vest-Agder fylke
Lister fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816