Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt 2
Odde tinglag 1816-09-26 14
Odde tinglag 1822-02-13 23
Odde tinglag Diverse brev 28
Leirkjær tinglag 1816-10-02 33
Foss tinglag 1816-10-26 50
Foss tinglag 1822-02-08 76
Hølen tinglag 1816-09-29 82
Hølen tinglag 1822-02-09 92
Ladestedet Mandal og Malmø 1816-10-18 95
Ladestedet Mandal og Malmø 1820-04-14 101
Ladestedet Mandal og Malmø 1820-01-29 102
Ladestedet Mandal og Malmø 1822-08-12 106
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 33 /1816 - 1822 Vest-Agder fylke
Mandal fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816