Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1780 2
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske livkp. (oberst Schmettau) 1780 Kompanirulle, defekt 7
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske livkp. (oberst Schmettau) 1780 Grenaderrulle 8
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske livkp. (oberst Schmettau) 1780 Kompanirulle 12
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske livkp. (oberst Schmettau) 1780 Musketerer, marsjferdige 32
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske livkp. (oberst Schmettau) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 35
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (major Stabel) 1780 Grenaderrulle 62
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (major Stabel) 1780 Kompanirulle 66
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (major Stabel) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 87
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (major Bøyesen) 1780 Kompanirulle 103
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (major Bøyesen) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 124
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (major Bøyesen) 1780 Grenaderrulle 136
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemneske kp. (kp. Kiøbing) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 140
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemneske kp. (kp. Kiøbing) 1780 Kompanirulle 167
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. (major Thombsen) 1780 Musketerer, marsjferdige 188
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (oberstløytnant Selmer) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 192
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (oberstløytnant Selmer) 1780 Grenaderrulle 208
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissenske kp. (kp. Meldahl) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 212
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissenske kp. (kp. Meldahl) 1780 Kompanirulle 228
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissenske kp. (kp. Meldahl) 1780 Grenaderrulle 249
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemneske kp. (kp. Kiøbing) 1780 Musketerer, marsjferdige 253
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemneske kp. (kp. Kiøbing) 1780 Grenaderrulle 256
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissenske kp. (kp. Meldahl) 1780 Musketerer, marsjferdige 260
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (kp. Knoff) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 264
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (kp. Knoff) 1780 Kompanirulle 283
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (kp. Knoff) 1780 Musketerer, marsjferdige 304
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (kp. Knoff) 1780 Grenaderrulle 307
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (oberstløytnant Selmer) 1780 Kompanirulle 311
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (oberstløytnant Selmer) 1780 Musketerer, marsjferdige 334
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (kp. Dagenbold) 1780 Musketerer, marsjferdige 337
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (kp. Dagenbold) 1780 Grenaderrulle 340
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (kp. Dagenbold) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 344
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (kp. Dagenbold) 1780 Kompanirulle, defekt 358
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (kp. Dagenbold) 1780 Kompanirulle 359
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (major Bøyesen) 1780 Musketerer, marsjferdige 379
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (major Stabel) 1780 Kompanirulle, defekt 383
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. (major Thombsen) 1780 Grenaderrulle 385
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. (major Thombsen) 1780 Kompanirulle 389
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. (major Thombsen) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 410
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (major Stabel) 1780 Musketerer, marsjferdige 430
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0087
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0087: 3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 87 /1780 - 3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret