Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1782-1790 2
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Møllerup) 1782 Musketerer, marsjferdige 12
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Feltman) 1782 Musketerer, marsjferdige 14
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (major Krag) 1783 Kompanirulle, defekt 16
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Hammond) 1783 Kompanirulle, defekt 18
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Hammond) 1785 Grenaderrulle 19
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Hammond) 1785 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 20
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Feltman) 1784 Musketerer, marsjferdige 21
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Feltman) 1785 Musketerer, marsjferdige 23
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Tønder) 1785 Musketerer, marsjferdige 25
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Meldal) 1785 Grenaderrulle 27
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Feltman) 1785 Musketerer, marsjferdige 29
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Eppingen) 1785 Musketerer, marsjferdige 31
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (kp. Tønder) 1787 Grenaderrulle 33
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (kp. Tønder) 1787 Musketerer, marsjferdige 35
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Møllerup) 1787 Grenaderrulle 38
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (kp. Klingenberg) 1787 Grenaderrulle 44
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (kp. Klingenberg) 1787 Kompanirulle 48
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Zernichov) 1787 Musketerer, marsjferdige 71
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Zernichov) 1787 Grenaderrulle 73
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Zernichov) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 76
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (kp. Klingenberg) 1787 Musketerer, marsjferdige 77
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (kp. Tønder) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 80
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (kp. Kofoed) 1787 Musketerer, marsjferdige 91
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Møllerup) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 93
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Møllerup) 1787 Musketerer, marsjferdige 111
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Hersætter) 1787 Kompanirulle 114
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Hersætter) 1787 Grenaderrulle 131
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Hersætter) 1787 Musketerer, marsjferdige 135
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Eppingen) 1787 Kompanirulle 138
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Eppingen) 1787 Grenaderrulle 151
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Eppingen) 1787 Musketerer, marsjferdige 155
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Hersætter) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 158
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Zernichov) 1787 Kompanirulle, defekt 175
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Zernichov) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 177
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Ræder) 1787 Kompanirulle 178
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Ræder) 1787 Grenaderrulle 201
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Ræder) 1787 Musketerer, marsjferdige 206
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (major Gaarder) 1787 Grenaderrulle 209
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (major Gaarder) 1787 Musketerer, marsjferdige 213
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Budde) 1787 Kompanirulle 216
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Budde) 1787 Grenaderrulle 230
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Budde) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 233
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (kp. Tønder) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 234
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Budde) 1787 Musketerer, marsjferdige 235
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Meldal) 1787 Grenaderrulle 238
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Meldal) 1787 Musketerer, marsjferdige 241
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Tønder) 1787 Grenaderrulle 244
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Tønder) 1787 Musketerer, marsjferdige 247
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (kp. Kofoed) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 250
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (kp. Kofoed) 1787 Grenaderrulle 265
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (kp. Bull) 1789 Grenaderrulle 268
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (kp. Bull) 1789 Musketerer, marsjferdige 272
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Hadeln) 1789 Grenaderrulle 275
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Hadeln) 1789 Musketerer, marsjferdige 278
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (kp. Rogert) 1789 Musketerer, marsjferdige 281
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (kp. Rogert) 1789 Grenaderrulle 285
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Wernskiold) 1789 Grenaderrulle 289
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Wernskiold) 1789 Musketerer, marsjferdige 293
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemneske kp. 1789 Musketerer, marsjferdige 296
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemneske kp. 1789 Grenaderrulle 299
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. 1789 Grenaderrulle 303
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. 1789 Musketerer, marsjferdige 306
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Ræder) 1789 Grenaderrulle 309
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Ræder) 1789 Musketerer, marsjferdige 313
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (kp. Tønder) 1789 Grenaderrulle 317
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (kp. Tønder) 1789 Musketerer, marsjferdige 320
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Bruun) 1789 Grenaderrulle 322
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Bruun) 1789 Musketerer, marsjferdige 325
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske kp. (kp. Budde) 1789 Grenaderrulle 328
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske kp. (kp. Budde) 1789 Musketerer, marsjferdige 331
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (major Gaarder) 1789 Grenaderrulle 336
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (major Gaarder) 1789 Musketerer, marsjferdige 340
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (major Dagenboldt) 1789 Grenaderrulle 343
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (major Dagenboldt) 1789 Musketerer, marsjferdige 347
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Meldal) 1789 Grenaderrulle 351
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Meldal) 1789 Musketerer, marsjferdige 354
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Møllerup) 1789 Musketerer, marsjferdige 357
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Møllerup) 1789 Grenaderrulle 362
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. (major Throne) 1789 Grenaderrulle 366
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. (major Throne) 1789 Musketerer, marsjferdige 370
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske kp. (kp. Myhlenphort) 1789 Grenaderrulle 374
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske kp. (kp. Myhlenphort) 1789 Musketerer, marsjferdige 378
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Eppingen) 1789 Grenaderrulle 382
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Eppingen) 1789 Musketerer, marsjferdige 385
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (kp. Tønder) 1790 Grenaderrulle 388
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0079
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0079: 2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 79/1782 - 1789 - 2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret