Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1766-1773 2
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (oberstløytnant Rosencrantz) 1766 Zahlrulle, defekt 11
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (major Hammond) 1766 Zahlrulle, defekt 12
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (major Lossius) 1766 Zahlrulle, defekt 20
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (kp. Richelieu) 1766 Zahlrulle, defekt 22
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Foss) 1766 Zahlrulle, defekt 23
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Junghans) 1766 Zahlrulle, defekt 25
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Koss) 1766 Zahlrulle, defekt 27
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (major Lossius) 1766 Zahlrulle, defekt 29
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (major Hammond) 1769 Grenaderrulle 30
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Dons) 1769 Grenaderrulle 34
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. 1769 Grenaderrulle 38
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (major Lammers) 1769 Grenaderrulle 43
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Rappe) 1769 Grenaderrulle 47
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (kp. Gaarder) 1769 Grenaderrulle 51
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (major Richelieu) 1769 Grenaderrulle 56
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Tordenskiold) 1769 Grenaderrulle 59
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Krag) 1769 Grenaderrulle 63
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (oberstløytnant Rosencrantz) 1769 Grenaderrulle 66
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Brun) 1769 Grenaderrulle 71
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Nägler) 1769 Grenaderrulle 76
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Dons) 1770 Grenaderrulle 80
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (major Hammond) 1770 Grenaderrulle 84
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Rappe) 1770 Grenaderrulle 88
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (kp. Gaarder) 1770 Grenaderrulle 93
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Nägler) 1770 Grenaderrulle 98
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Junghans) 1770 Grenaderrulle 102
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Krag) 1770 Grenaderrulle 106
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Tordenskiold) 1770 Grenaderrulle 109
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (major Lammers) 1770 Grenaderrulle 112
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (oberstløytnant Rosencrantz) 1770 Grenaderrulle 116
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. 1770 Grenaderrulle 120
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (major Richelieu) 1770 Grenaderrulle 123
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (major Lammers) 1771 Grenaderrulle 127
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. 1771 Grenaderrulle 132
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Rappe) 1771 Grenaderrulle 135
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (kp. Gaarder) 1771 Grenaderrulle 140
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (major Richelieu) 1771 Grenaderrulle 145
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Tordenskiold) 1771 Grenaderrulle 149
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (oberstløytnant Rosencrantz) 1771 Grenaderrulle 152
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Krag) 1771 Grenaderrulle 157
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Junghans) 1771 Grenaderrulle 161
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Nägler) 1771 Grenaderrulle 166
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Dons) 1771 Grenaderrulle 169
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (major Hammond) 1771 Grenaderrulle 174
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Sigholt) 1772 Grenaderrulle 178
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. 1772 Grenaderrulle 183
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. 1772 Grenaderrulle 188
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Hammond) 1772 Grenaderrulle 191
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske kp. (kp. Dons) 1772 Grenaderrulle 195
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (major Richelieu) 1772 Grenaderrulle 200
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (kp. Tordenskiold) 1772 Grenaderrulle 203
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (major Lammers) 1772 Grenaderrulle 208
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Krag) 1772 Grenaderrulle 213
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Nægler) 1772 Grenaderrulle 216
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Junghans) 1772 Grenaderrulle 220
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (kp. Gaarder) 1772 Grenaderrulle 225
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Sigholt) 1773 Kompanirulle 230
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (major Lammers) 1773 Grenaderrulle 254
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (major Richelieu) 1773 Kompanirulle 259
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (major Richelieu) 1773 Grenaderrulle 280
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (major Tordenskiold) 1773 Kompanirulle 283
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (major Tordenskiold) 1773 Grenaderrulle 305
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (kp. Sigholt) 1773 Grenaderrulle 310
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Hammond) 1773 Grenaderrulle 315
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Hammond) 1773 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 319
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Dons) 1773 Kompanirulle 321
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (oberstløytnant Hammond) 1773 Kompanirulle 343
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Meldal) 1773 Grenaderrulle 367
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (kp. Meldal) 1773 Kompanirulle 371
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (oberst Roepstorff) 1773 Kompanirulle 393
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (oberst Roepstorff) 1773 Grenaderrulle 414
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Krag) 1773 Kompanirulle, defekt 417
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (major Krag) 1773 Grenaderrulle 419
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (kp. Krag) 1773 Kompanirulle 422
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (kp. Nægler) 1773 Kompanirulle 444
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (major Lammers) 1773 Kompanirulle 467
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (kp. Klingenberg) 1773 Grenaderrulle 489
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (major Hammond) 1773 Kompanirulle, defekt 494
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (kp. Dons) 1773 Grenaderrulle 499
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (kp. Gaarder) 1773 Grenaderrulle 504
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. (kp. Junghans) 1773 Kompanirulle 509
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (kp. Gaarder) 1773 Kompanirulle 532
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0076
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0076: 2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 76 /1766 - 1773 - 2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret