Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1780-1787 2
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1780 Kompanirulle, defekt 8
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Pavels) 1780 Kompanirulle, defekt 10
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Pavels) 1780 Grenaderer, tømmermenn og soldater, marsjferdige 11
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (kp. Segelcke) 1780 Kompanirulle, defekt 15
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (kp. Segelcke) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 17
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (kp. Segelcke) 1780 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 19
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (kp. Heidmann) 1780 Kompanirulle 23
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (kp. Heidmann) 1780 Kompanirulle, defekt 44
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (kp. Heidmann) 1780 Grenaderer, tømmermenn og soldater, marsjferdige 47
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1780 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 51
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1780 Kompanirulle 56
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1780 Kompanirulle, defekt 76
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 77
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1780 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 78
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Coldevin) 1780 Kompanirulle 82
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Coldevin) 1780 Kompanirulle, defekt 103
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Coldevin) 1780 Grenaderer, tømmermenn og soldater, marsjferdige 104
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Rasch) 1780 Kompanirulle, defekt 108
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Rasch) 1780 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 109
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Rasch) 1780 Kompanirulle, defekt 113
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (oberstløytnant Coldevin) 1780 Kompanirulle 115
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (oberstløytnant Coldevin) 1780 Kompanirulle, defekt 135
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (oberstløytnant Coldevin) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 138
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (oberstløytnant Coldevin) 1780 Grenaderer, tømmermenn og soldater, marsjferdige 139
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Falckenberg) 1780 Kompanirulle 143
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Falckenberg) 1780 Kompanirulle, defekt 163
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Falckenberg) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 165
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Falckenberg) 1780 Grenaderer, tømmermenn og soldater, marsjferdige 167
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (major Bay) 1780 Kompanirulle, defekt 171
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (major Bay) 1780 Kompanirulle 174
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (major Bay) 1780 Grenaderer, tømmermenn og soldater, marsjferdige 196
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1780 Kompanirulle 201
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1780 Kompanirulle, defekt 222
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1780 Grenaderer, tømmermenn og soldater, marsjferdige 223
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (kp. Sommerschield) 1780 Kompanirulle, defekt 227
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (kp. Sommerschield) 1780 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 229
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (kp. Sommerschield) 1780 Kompanirulle 230
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (kp. Sommerschield) 1780 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 251
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Pavels) 1783 Kompanirulle, defekt 255
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1783 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 258
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1783 Kompanirulle, defekt 260
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Rasch) 1783 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 261
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Rasch) 1783 Kompanirulle, defekt 263
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Falckenberg) 1783 Kompanirulle, defekt 264
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Falckenberg) 1783 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 265
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1783 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 269
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1783 Kompanirulle, defekt 273
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Rasch) 1783 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 274
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (kp. Meyer) 1787 Kompanirulle, defekt 275
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (oberstløytnant Bull) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 277
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1787 Kompanirulle, defekt 278
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Holtålske skiløperkp. (kp. Sommerschield) 1787 Kompanirulle, defekt 279
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Lund) 1787 Kompanirulle, defekt 281
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Coldevin) 1787 Kompanirulle, defekt 282
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Pavels) 1787 Kompanirulle, defekt 284
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Pavels) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 285
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Lund) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 286
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (kp. Biering) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 287
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (major Sommerschield) 1787 Kompanirulle, defekt 288
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (major Sommerschield) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 289
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (kp. Biering) 1787 Kompanirulle, defekt 290
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Rasch) 1787 Kompanirulle, defekt 291
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Rasch) 1787 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 293
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (kp. Lehne) 1787 Kompanirulle, defekt 294
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1787 Kompanirulle, defekt 296
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0074
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0074: 1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 74/1780 - 1787 - 1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret