Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1773 2
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1773 Oversendelsesbrev 6
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1773 Rulle 7
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1773 Rulle 15
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Coldevin) 1773 Rulle 21
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Wind) 1773 Rulle 31
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (major Coldevin) 1773 Rulle 36
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Falckenberg) 1773 Rulle 41
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (kp. Bay) 1773 Rulle 49
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1773 Rulle 57
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (kp. Sommerschield) 1773 Rulle 65
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Scharffenberg) 1773 Rulle 73
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (kp. Steenersen) 1773 Rulle 83
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (kp. Sommerschield) 1773 Rulle 91
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1773 Kompanirulle 99
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1773 Grenaderrulle 123
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1773 Kompanirulle 127
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (major Bull) 1773 Grenaderrulle 151
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (oberstløytnant Sommerschield) 1773 Kompanirulle 156
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (oberstløytnant Sommerschield) 1773 Kompanirulle, defekt 179
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Coldevin) 1773 Grenaderrulle 180
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Wind) 1773 Kompanirulle 184
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Wind) 1773 Grenaderrulle 202
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (major Coldevin) 1773 Kompanirulle 206
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (major Coldevin) 1773 Kompanirulle, defekt 230
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (major Coldevin) 1773 Grenaderrulle 231
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Falckenberg) 1773 Kompanirulle 235
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Falckenberg) 1773 Grenaderrulle 258
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (kp. Bay) 1773 Kompanirulle 262
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (kp. Bay) 1773 Kompanirulle, defekt 286
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (kp. Bay) 1773 Grenaderrulle 287
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1773 Kompanirulle 291
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (kp. Sommerschield) 1773 Kompanirulle, defekt 312
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1773 Grenaderrulle 314
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (kp. Coldevin) 1773 Kompanirulle 318
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallenske kp. (kp. Sommerschield) 1773 Grenaderrulle 342
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Scharffenberg) 1773 Kompanirulle 346
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (kp. Scharffenberg) 1773 Grenaderrulle 368
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (kp. Steenersen) 1773 Kompanirulle 372
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (kp. Steenersen) 1773 Kompanirulle, defekt 393
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (kp. Steenersen) 1773 Grenaderrulle 395
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (kp. Sommer) 1773 Kompanirulle 399
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (kp. Sommerschield) 1773 Grenaderrulle 421
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (major Møllerop) 1773 Kompanirulle 425
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissenske kp. (kp. Meldahl) 1773 Kompanirulle 447
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Snåsiske skiløperkp. (major Grønn) 1773 Kompanirulle 470
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (oberst Krogh) 1773 Rulle 491
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (kp. Wind) 1773 Rulle 495
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (major Coldevin) 1773 Rulle 500
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0072
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0072: 1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 72/1773 - 1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret