Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
Opplandske nasjonale infanteriregiment Register 1789-1797 2
Opplandske nasjonale infanteriregiment Odalske kp. 1790 Musketerer, marsjferdige 12
Opplandske nasjonale infanteriregiment Lomske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 16
Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdalske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 24
Opplandske nasjonale infanteriregiment Lesjaske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn, musketerer, skarpskyttere 32
Opplandske nasjonale infanteriregiment Fronske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 48
Opplandske nasjonale infanteriregiment Stangeske kp. (kp. Falck) 1789 Grenaderer, tømmermenn, artillerister, musketerer 54
Opplandske nasjonale infanteriregiment Løtenske kp. (Major Rick) 1789 Grenaderer, tømmermenn, artillerister, musketerer 61
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vangske kp. (major Lowzow) 1789 Grenaderer, tømmermenn, artillerister, musketerer 69
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringebuske kp. (major Ruge) 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 75
Opplandske nasjonale infanteriregiment Fronske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 83
Opplandske nasjonale infanteriregiment Lomske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 89
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vågske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 97
Opplandske nasjonale infanteriregiment Solørske kp. 1789 Grenaderrulle 113
Opplandske nasjonale infanteriregiment Solørske kp. 1789 Musketerer, marsjferdige 117
Opplandske nasjonale infanteriregiment Solørske kp. 1789 Grenaderrulle 121
Opplandske nasjonale infanteriregiment Odalske kp. (kp. Leegaard) 1789 Musketerer, marsjferdige 129
Opplandske nasjonale infanteriregiment Odalske kp. (kp. Leegaard) 1789 Grenaderrulle 133
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. 1789 Grenaderrulle 145
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. 1789 Musketerer, marsjferdige 157
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kvamske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 165
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. 1789 Grenaderrulle 175
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. 1789 Musketerer, marsjferdige 187
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. 1789 Grenaderrulle 191
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. 1789 Musketerer, marsjferdige 203
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. 1789 Musketerer, marsjferdige 208
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. 1789 Grenaderrulle 212
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vestre Hedemarkske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 224
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nordre Hedemarkske kp. 1789 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 231
Opplandske nasjonale infanteriregiment Solørske kp. 1790 Grenaderrulle 239
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. 1790 Grenaderrulle 243
Opplandske nasjonale infanteriregiment Lomske kp. (kp. Brochmand) 1790 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 247
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. 1790 Musketerer, marsjferdige 255
Opplandske nasjonale infanteriregiment Lesjaske kp. 1790 Grenaderer, tømmermenn, musketerer, skarpskyttere 259
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kvamske kp. (Kp. Leth) 1790 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 267
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vangske kp. 1790 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 276
Opplandske nasjonale infanteriregiment Fronske kp. 1790 Grenaderer, tømmermenn, musketerer, skarpskyttere 284
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringebuske kp. (major Ruge) 1790 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 292
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. 1790 Grenaderrulle 300
Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdalske kp. (kp. Lund) 1790 Grenaderrulle 304
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vestre Hedemarkske kp. 1790 Grenaderer, tømmermenn og musketerer, marsjferdige 312
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nordre Hedemarkske kp. (kp. Lillienpalm) 1790 Grenaderer, tømmermenn, musketerer, skarpskyttere 319
Opplandske nasjonale infanteriregiment Stangeske kp. (kp. Falck) 1790 Grenaderer, tømmermenn, artillerister, musketerer 327
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vangske kp. (major Lowzow) 1790 Grenaderer, tømmermenn, artillerister, musketerer 335
Opplandske nasjonale infanteriregiment Løtenske kp. (Major Rick) 1790 Grenaderer, tømmermenn, artillerister, musketerer 341
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. 1790 Musketerer, marsjferdige 349
Opplandske nasjonale infanteriregiment Solørske kp. 1790 Musketerer, marsjferdige 353
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. 1790 Grenaderrulle 357
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. 1790 Grenaderrulle 361
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. 1790 Musketerer, marsjferdige 365
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. 1790 Musketerer, marsjferdige 369
Opplandske nasjonale infanteriregiment Odalske kp. 1790 Grenaderrulle 373
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske livkp. (oberst Harboe) 1790 Munsterrulle 377
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske livkp. 1797 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 403
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (oberst Schwenzen) 1793 Kompanirulle 441
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Bondy) 1797 Kompanirulle 468
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Bondy) 1797 Landvernrulle 496
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Bondy) 1797 Reserverulle 500
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Bondy) 1797 Kuskerulle 503
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Bondy) 1797 Sivile ombudsliste 507
Opplandske nasjonale infanteriregiment Stangeske kp. (kp. Falck) 1793 Kompanirulle, defekt 509
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vangske kp. (major Lowzow) 1793 Kompanirulle, defekt 510
Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdalske kp. (kp. Lund) 1793 Kompanirulle, defekt 511
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (Major Bröcher) 1793 Kompanirulle, defekt 512
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Bondy) 1793 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 513
Opplandske nasjonale infanteriregiment Vangske kp. (major Lowzow) 1793 Kompanirulle, defekt 540
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (major Werner) 1793 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 541
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringebuske kp. (major Ruge) 1793 Kompanirulle, defekt 570
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (Major Bröcher) 1797 Kompanirulle, defekt 574
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (Major Bröcher) 1797 Landvernrulle 588
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (Major Bröcher) 1797 Reserverulle 592
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (Major Bröcher) 1797 Kuskerulle 596
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (Major Bröcher) 1797 Sivile ombudsliste 600
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (kp. Krefting) 1797 Kompanirulle 602
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (kp. Krefting) 1797 Landvernrulle 631
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (kp. Krefting) 1797 Reserverulle 635
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (kp. Krefting) 1797 Kuskerulle 639
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (kp. Krefting) 1797 Sivile ombudsliste 642
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (Major Bröcher) 1797 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 644
Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (kp. Krefting) 1797 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 683
Opplandske nasjonale infanteriregiment Odalske kp. 1797 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 714
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0067
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0067: Opplandske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 67/1789 - 1797 - Opplandske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret