Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Register 1769-1776 2
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Larvikske kp. (kp. Schleppegrell) 1769 Kompanirulle, defekt 10
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Jarlsbergske kp. (major Bentzleben) 1769 Kompanirulle, defekt 12
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1769 Grenaderrulle 14
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1770 Grenaderrulle 35
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Eidangerske kp. (oberstløytnant Rappes kp.) 1772 Munsterrulle 55
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Søndre Jarlsbergske kp. (kp. Heidemark) 1772 Munsterrulle 64
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Jarlsbergske kp. (kp. Schilling) 1772 Munsterrulle 72
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Nordre Jarlsbergske kp. (kp. Oppen) 1772 Munsterrulle 80
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Larvikske kp. (kp. Schleppegrell) 1772 Munsterrulle 88
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Gjerpenske kp. (major Rye) 1772 Munsterrulle 96
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1771 Grenaderrulle 106
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tinnske skiløperkp. (kp. Ramm) 1773 Kompanirulle 126
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Jarlsbergske kp. (kp. Schilling) 1773 Kompanirulle 147
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Nordre Jarlsbergske kp. (kp. Oppen) 1773 Kompanirulle 169
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Søndre Jarlsbergske kp. (kp. Heidemark) 1773 Kompanirulle 191
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Larvikske kp. (kp. Schleppegrell), i Fredrikstad garnison 1773 Kompanirulle 212
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Eidangerske kp. (oberstløytnant Rappes kp.), i Fredrikstad garnison 1773 Kompanirulle 221
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev, 3 kp. ved Fredrikstad garnison 1773 Kompanirulle 239
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Jarlsbergske kp. (major Bentzleben) 1773 Kompanirulle 240
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Heddalske kp. (major Rye) 1773 Kompanirulle 262
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Nordre Larvikske livkp. (generalmajor Bruggemann) 1773 Kompanirulle 283
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Larvikske kp. (kp. Schleppegrell) 1773 Kompanirulle 304
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Larvikske kp. (kp. Grønvold) 1773 Kompanirulle 325
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Gjerpenske kp. (kp. Rye) 1773 Kompanirulle 347
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Mellom Telemarkske kp. (kp. Arctander) 1773 Kompanirulle 369
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bøheradske kp. (kp. Palludan) 1773 Kompanirulle 391
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Eidangerske kp. (oberstløytnant Rappes kp.) 1773 Kompanirulle 418
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment 2. bataljon 1776 Grenaderrulle 439
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1776 Musketerer, marsjferdige 447
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Livbataljonen 1776 Grenaderrulle 456
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0054
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0054: 2. Smålenske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 54/1769 - 1776 - 2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret