Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Register 1774-1789 2
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1774 Grenaderrulle 16
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1775 Grenaderrulle 28
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1776 Grenaderrulle 42
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1776 Musketerrulle 48
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1777 Grenaderrulle 52
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1777 Musketerrulle 64
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1778 Musketerrulle 74
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1778 Grenaderrulle 84
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (major Mogensen) 1779 Kompanirulle, defekt 98
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1779 Grenaderrulle 99
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. 1779 Legdsrulle 114
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1779 Musketerrulle 126
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp. 1780 Ungt mannskapsrulle 138
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (major Rode) 1780 Ungt mannskapsrulle 140
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. (kp. Hagerup) 1780 Ungt mannskapsrulle 142
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. 1780 Ungt mannskapsrulle 144
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske kp. (kp. Rømeling) 1780 Ungt mannskapsrulle 146
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (major Mogensen) 1780 Ungt mannskapsrulle 148
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Markerske kp. 1780 Ungt mannskapsrulle 150
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (major Wærnschiold) 1780 Ungt mannskapsrulle 152
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (kp. Bierch) 1780 Ungt mannskapsrulle 154
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske kp. (kp. Wolberg) 1780 Ungt mannskapsrulle 156
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (kp. Scharffenberg) 1780 Ungt mannskapsrulle 160
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske kp. 1780 Ungt mannskapsrulle 162
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1780 Grenaderrulle 164
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1780 Musketerrulle 182
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1781 Oversendelsesbrev 194
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (major Rode) 1783 Kompanirulle, defekt 195
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (major Wærnschiold) 1783 Kompanirulle, defekt 197
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske kp. (kp. Wolberg) 1783 Kompanirulle, defekt 200
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (kp. Scharffenberg) 1783 Kompanirulle, defekt 201
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (kp. Bierch) 1784 Kompanirulle, defekt 202
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske kp. (kp. Wahl) 1789 Kompanirulle 203
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske kp. (kp. Wahl) 1789 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 224
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp. 1789 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 252
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp. 1789 Kompanirulle 282
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. (kp. Juul) 1789 Kompanirulle 303
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. (kp. Juul) 1789 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 346
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. 1789 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 400
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. 1789 Kompanirulle 427
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0052
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0052: 1. Smålenske nasjonale infanteriregiment
Militærrulle nr. 52/1774 - 1789 - 1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret