Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Register 1760-1766 2
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev 1761 Reserverulle 7
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sogndalske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 9
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vikske livkp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 31
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnfjordske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 43
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Strynske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 60
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vestre Ytre Sognske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 79
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Tjugumske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 97
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnfjordske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 109
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnmørske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 127
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnmørske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 139
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Gloppenske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 160
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Nordfjordske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 172
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Nordfjordske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 182
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnfjordske kp. (Major von Storm) 1765 Landvernrulle 200
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnfjordske kp. (Kp. Lohman) 1765 Landvernrulle 210
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Rifleskyttere 1765 Liste 220
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnmørske kp. (Kp. Rodwitt) 1765 Landvernrulle 226
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnmørske kp. (Kp. von Tauentzien) 1765 Landvernrulle 233
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Nordfjordske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 243
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Nordfjordske kp. 1765 Landvernrulle 253
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Strynske landvernkp. 1765 Hovedlegdsrulle 263
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Gloppenske landvernkp. (Kp. Holck) 1765 Hovedlegdsrulle 269
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vestre Ytre Sognske landvernkp. (Kp. Kraft) 1765 Sesjonsrulle 279
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sogndalske kp. (Kp. Heiberg) 1765 Landvernrulle 289
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Tjugumske kp. (Major Mejdell) 1765 Landvernrulle 299
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vikske livkp. 1765 Landvernrulle 309
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Soldater uttatt til garnisonen i Bergen 1765 Liste 319
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Grenaderer 1765 Liste 322
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnfjordske kp. (Major von Storm) 1765 Hovedlegdsrulle 327
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Nordfjordske kp. 1765 Hovedlegdsrulle 362
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Nordfjordske kp. (Major Bech) 1765 Hovedlegdsrulle 377
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sogndalske kp. (Kp. Heiberg) 1765 Hovedlegdsrulle 409
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Tjugumske kp. (Major Mejdell) 1765 Hovedlegdsrulle 442
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vestre Ytre Sognske landvernkp. (Kp. Kraft) 1765 Hovedlegdsrulle 469
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vikske livkp. 1765 Hovedlegdsrulle 501
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnmørske kp. (Kp. von Tauentzien) 1765 Hovedlegdsrulle 533
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnmørske kp. (Kp. Rodwitt) 1765 Hovedlegdsrulle 559
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnfjordske kp. (Kp. Lohman) 1765 Hovedlegdsrulle 586
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Strynske kp. (Oberstløytnant Dietrichsen) 1765 Hovedlegdsrulle 618
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Gloppenske kp. (Kp. Holck) 1765 Hovedlegdsrulle 632
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1765 Zahlrulle 646
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0518
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0518: 1. Bergenhusiske regiment
Militærrulle nr. 518 /1760 - 1765 - 1. Bergenhusiske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret