Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Register 1742-1756 2
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Liste, uttjente soldater 1742 6
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vikske livkp. 1742 Rulle, ungt mannskap 8
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vikske livkp., landvern 1742 Rulle 15
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sognske landvernkp. (Kp. Leganger) 1748 Hovedlegdsrulle 23
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Tjugumske landvernkp. 1748 Rulle 40
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sogndalske landvernkp. 1748 Rulle 47
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Nordfjordske landvernkp. 1748 Rulle 54
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Nordfjordske landvernkp. 1748 Rulle 68
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Gloppenske landvernkp. 1748 Rulle 78
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnfjordske landvernkp. 1748 Rulle 85
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Strynske landvernkp. 1748 Rulle 95
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnfjordske landvernkp. 1748 Rulle 103
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnmørske landvernkp. 1748 Rulle 121
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Mellom Sunnmørske landvernkp. 1748 Rulle 138
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sunnfjordske landvernkp. (Kp. Kraft) 1748 Hovedlegdsrulle 152
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordfjordske landvernkp. (Kp. Rantzov) 1748 Hovedlegdsrulle 181
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sunnmørske landvernkp. (Kp. Mechlenborg) 1748 Hovedlegdsrulle 202
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vikske livkp. 1756 Munsterrulle 217
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnmørske kp. (Kp. Mechlenburg) 1756 Munsterrulle 240
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Mellom Sunnmørske kp. (Oberst Rodtwitt) 1756 Munsterrulle 263
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Sunnfjordske kp. (Major Coucheron) 1756 Munsterrulle 286
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Sunnfjordske kp. (Kp. von Storm) 1756 Munsterrulle 309
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Nordfjordske kp. (Kp. Bech) 1756 Munsterrulle 332
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Nordfjordske kp. (Kp. Knoff) 1756 Munsterrulle 354
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Strynske kp. (Major Dietrichsen) 1756 Munsterrulle 377
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Gloppenske kp. (Oberstløytnant Tønder) 1756 Munsterrulle 399
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Sogndalske kp. (Major Kaas) 1756 Munsterrulle 421
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Vestre Ytre Sognske kp. (Oberstløytnant Holck) 1756 Munsterrulle 445
1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment Tjugumske kp. (Kp. Kraft) 1756 Munsterrulle 468
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0517
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0517: 1. Bergenhusiske regiment
Militærrulle nr. 517 /1742 - 1756 - 1. Bergenhusiske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret