Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1756-1767 2
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske livkp. 1756 Munsterrulle 8
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske kp. (Oberst Brodtkorp) 1756 Munsterrulle 23
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske kp. (Major Myhlenphort) 1756 Munsterrulle 38
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (Major Bull) 1756 Munsterrulle 54
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. (major Halck) 1756 Munsterrulle 70
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (Major Brøndlund) 1756 Munsterrulle 85
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Kp. Wonsheim) 1756 Munsterrulle 99
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (Kp. Bull) 1756 Munsterrulle 116
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (Kp. Schrøder) 1756 Munsterrulle 131
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (Kp. Kofoed) 1756 Munsterrulle 145
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. (Kp. Collin) 1756 Munsterrulle 160
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemnesiske kp. (Kp. Holck) 1756 Munsterrulle 176
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stab 1756 Munsterrulle 190
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev 1761 Reserverulle, ungt mannskap 192
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 193
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Holtålske skiløperkp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 207
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meråkerske skiløperkp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 221
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (Major Brøndlund) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 235
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemnesiske kp. (Kp. Holck) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 249
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske livkp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 263
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (Major Bull) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 277
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 291
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 305
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 319
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Kp. Brun) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 333
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 347
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske kp. (Oberst Brodtkorp) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 361
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 375
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. 1765 Hovedlegdsrulle 389
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (Kp. von Undall) 1765 Hovedlegdsrulle 409
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Holtålske skiløperkp. (Major Grønn) 1765 Hovedlegdsrulle 428
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meråkerske skiløperkp. (Kp. Randulff) 1765 Hovedlegdsrulle 446
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemnesiske kp. 1765 Hovedlegdsrulle 465
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske livkp. (Oberst Grøn) 1765 Hovedlegdsrulle 484
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. 1765 Hovedlegdsrulle 503
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske kp. 1765 Hovedlegdsrulle 521
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Kp. Møllerop) 1765 Hovedlegdsrulle 540
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske landvernlivkp. 1765 Rulle 560
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Holtålske skiløperkp., landvern (Major Grønn) 1765 Sesjonsrulle 568
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meråkerske skiløperkp., landvern (Kp. Randulff) 1765 Sesjonsrulle 576
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemnesiske landvernkp. 1765 Hovedlegdsrulle 584
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske landvernkp. (Kp. Brun) 1765 Rulle 592
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske landvernkp. 1765 Rulle 600
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske landvernkp. (Oberstløytnant Bull) 1765 Rulle 608
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske landvernkp. 1765 Rulle 616
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 624
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske landvernkp. (Kp. Møllerop) 1765 Legdsrulle 632
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske landvernkp. 1765 Legdsrulle 640
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske landvernp. (Kp. von Undahl) 1765 Rulle 649
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske landvernkp. (Major Kofoed) 1765 Rulle 657
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske landvernkp. (Major Collin) 1765 Rulle 665
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske livkp. 1767 Zahlrulle 672
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0515
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0515: 3. Trondheimske regiment
Militærrulle nr. 515/1756 - 1767 - 3. Trondheimske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret