Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1737-1749 2
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. (Kp. Schnitler) 1737 Legdsrulle, defekt 7
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Major Wisløff) 1737 Legdsrulle, defekt 9
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (Kp. Lehm) 1737 Legdsrulle, defekt 11
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Byneset prestegj. (Kp. Myhlenphort) 1737 Hovedlegdsrulle, defekt 13
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Major Wisløff) 1737 Munsterrulle, defekt 16
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Holtålske skiløperkp. (Kp. Bull) 1737 Legdsrulle, defekt 18
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (Kp. Holch) 1745 Legdsrulle, defekt 21
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Brodtkorps kp. 1745 Legdsrulle, defekt 25
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (Kp. Bull) 1745 Legdsrulle, defekt 27
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (Kp. Brodtkorp) 1745 Legdsrulle, defekt 30
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske kp. 1745 Legdsrulle, defekt 32
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (Kp. Rosin) 1745 Legdsrulle, defekt 34
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Kp. Speckines kp. 1745 Legdsrulle, defekt 36
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (Major von Hadelen) 1745 Legdsrulle, defekt 39
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. (Major Schnitler) 1745 Legdsrulle, defekt 43
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske landvernkp. (Kp. Myhlenphort) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 46
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske landvernkp. (Kp. Holch) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 48
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske landvernkp. (Kp. Rosin) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 49
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske landvernkp. (Kp. Holch) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 50
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske landvernkp. (Kp. Speckine) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 52
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske landvernkp. (Oberstløytnant Brodtkorp) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 54
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske landvernlivkp. 1745 Annotasjonsrulle, defekt 55
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Wisløffs landvernkp. 1745 Annotasjonsrulle, defekt 57
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Klæbuske landvernkp. (Kp. Schiøller) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 60
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske landkp. (Kp. Brøndlund) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 62
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske landvernkp. (Major Schnitler) 1745 Annotasjonsrulle, defekt 63
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske livkp. 1746 Rulle 66
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Oberstløytnant Wisløff) 1746 Rulle 75
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske kp. (Oberstløytnant Brodtkorp) 1746 Rulle 84
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (Major von Hadelen) 1746 Rulle 93
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. (Major Schnitler) 1746 Rulle 102
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (Kp. Bull) 1746 Rulle 111
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (Kp. Rosin) 1746 Rulle 120
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (Kp. Holch) 1746 Rulle 129
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske kp. (Kp. Myhlenphort) 1746 Rulle 138
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Klæbuske kp. (Kp. Schiøller) 1746 Rulle 147
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (Kp. Brøndlund) 1746 Rulle 156
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. (Major Schnitler) 1748 Hovedlegdsrulle 165
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosenske kp. (Kp. Schrøder) 1748 Hovedlegdsrulle 194
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Malvikske landvernkp. (Kp. von Wonsheim) 1748 Hovedlegdsrulle 215
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gauldalske kp. (kp. Collin) 1748 Hovedlegdsrulle 237
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Buvikske landvernkp. (Kp. Jonstrup) 1748 Hovedlegdsrulle 258
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Klæbuske kp. (Kp. Schrøder) 1748 Legdsrulle, defekt 280
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Brodtkorps kp. 1748 Legdsrulle, defekt 282
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Kp. Holcks kp. 1748 Legdsrulle, defekt 285
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (Kp. Brøndlund) 1748 Legdsrulle, defekt 288
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Oberstløytnant Wisløff) 1748 Legdsrulle, defekt 290
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. (Major von Hadelen) 1749 Legdsrulle 293
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske livkp. 1749 Legdsrulle 322
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske kp. (Oberstløytnant Wisløff) 1749 Legdsrulle 354
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske kp. (Oberstløytnant Brodtkorp) 1749 Legdsrulle 384
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske kp. (Major Myhlenphort) 1749 Legdsrulle 414
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. (Kp. Bull) 1749 Legdsrulle 442
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Klæbuske kp. (Kp. Schrøder) 1749 Legdsrulle 471
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Selbuske kp. (Kp. Brøndlund) 1749 Legdsrulle 500
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stadsbygdske kp. (Kp. Holch) 1749 Legdsrulle 529
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bjørnørske kp. (Kp. Halck) 1749 Legdsrulle 557
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Børsaske kp. (Kp. Schøller) 1749 Legdsrulle 588
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0514
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0514: 3. Trondheimske regiment
Militærrulle nr. 514/1737 - 1749 - 3. Trondheimske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret