Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1748-1761 2
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (Kp. Hammond) 1756 Munsterrulle 6
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (Kp. Bever) 1756 Munsterrulle 38
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (Oberstløytnant Grøn) 1756 Munsterrulle 69
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (Oberst von Eppingen) 1756 Munsterrulle 101
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (Oberstløytnant Nannestad) 1756 Munsterrulle 134
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (Kp. Meldal) 1756 Munsterrulle 160
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (Kp. Lossius) 1756 Munsterrulle 192
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (Kp. Ecklef) 1756 Munsterrulle 224
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (Oberstløytnant Batta) 1756 Munsterrulle 256
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (Major Ausig) 1756 Munsterrulle 283
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestnesiske kp. (Kp. Rosencrantz) 1756 Munsterrulle 315
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (Kp. Schielderup) 1756 Munsterrulle 347
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stab 1756 Munsterrulle 379
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev 1756 Reserverulle, ungt mannskap 381
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske livkp. (Generalmajor von Eppingen) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 383
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. (Oberstløytnant Grøn) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 390
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gjemnesiske kp. (Oberstløytnant Batta) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 395
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. (Major Ausig) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 398
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. (Kp. Hammond) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 405
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. (Major Lossius) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 409
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. (Kp. Schielderup) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 415
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gagnatske kp. (Flygeladjutant Rosencrantz) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 425
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vikske kp. (Kp. Meldal) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 429
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sunndalske kp. (Kp. Peters) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 435
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. (Kp. Richelieu) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 441
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestnesiske kp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 445
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Summarisk ekstrakt 1761 Reserverulle, ungt mannskap 451
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0512b
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0512b: 2. Trondheimske regiment
Militærrulle nr. 512b /1756 - 1761 - 2. Trondheimske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret