Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1767 2
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. (Kp. Sommerschield) 1767 Kompanirulle 6
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Snåsaiske skiløperkp. (Major Grønn) 1767 Kompanirulle 38
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. (Kp. Sommerschield) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 70
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Snåsaiske skiløperkp. (Major Grønn) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 115
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (Kp. Bull) 1767 Kompanirulle 163
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (Kp. Sommer) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 196
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (Kp. Sommer) 1767 Kompanirulle 241
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Kp. Wind) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 275
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Kp. Wind) 1767 Kompanirulle 320
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Bay) 1767 Kompanirulle 354
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Bay) 1767 Hovedlegdsrulle 387
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Major Coldevin) 1767 Kompanirulle 432
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Major Coldevin) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 464
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (Kp. Coldevin) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 509
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (Kp. Coldevin) 1767 Kompanirulle 553
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (Kp. Bull) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 585
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Holtålske skiløperkp. (Kp. Stenersen) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 630
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Holtålske skiløperkp. (Kp. Stenersen) 1767 Kompanirulle 675
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske kp. (Major Arneberg) 1767 Kompanirulle 709
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Bynesiske kp. (Major Arneberg) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 744
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske kp. (Oberstløytnant Tønder) 1767 Kompanirulle 789
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rissaske kp. (Oberstløytnant Tønder) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 822
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske livkp. 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 867
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1767 Inndelingsrulle 912
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Strindske livkp. (Oberst von Krogh) 1767 Kompanirulle 914
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0511
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0511: 1. Trondheimske regiment
Militærrulle nr. 511/1767 - 1. Trondheimske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret