Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1756-1765 2
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stab 1756 Munsterrulle 7
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (Major Tønder) 1756 Munsterrulle 9
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. (Major Sommerschield) 1756 Munsterrulle 24
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (Kp. Gutschvager) 1756 Munsterrulle 40
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (Major Bull) 1756 Munsterrulle 55
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (Oberst Badenhaupt) 1756 Munsterrulle 70
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (oberstløytnant Grøn) 1756 Munsterrulle 86
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Tønder) 1756 Munsterrulle 101
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (Kp. Brünech) 1756 Munsterrulle 116
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Kp. Aussig) 1756 Munsterrulle 132
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Kp. Coldevin) 1756 Munsterrulle 148
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Klein) 1756 Munsterrulle 163
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosenske kp. (Kp. Echleff) 1756 Munsterrulle 179
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Kp. Aussig) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 195
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Kp. Coldevin) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 203
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stordalske kp. (Kp. Coldevin) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 211
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (Oberstløytnant Bull) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 219
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (oberst Grøn) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 227
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 235
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (Major Tønder) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 243
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Klein) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 251
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Tønder) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 259
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Snåsaiske kp. (Kp. Klüver) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 267
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosenske kp. (Kp. Echleff) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 275
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. (Major Sommerschield) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 283
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (Kp. von Eldern) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 291
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp., landvern 1765 Rulle 299
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Bay) 1765 Hovedlegdsrulle 305
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. 1765 Hovedlegdsrulle 323
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske landvernkp. (oberstløytnant Tønder) 1765 Rulle 340
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (oberstløytnant Tønder) 1765 Hovedlegdsrulle 347
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (Kp. Coldevin) 1765 Hovedlegdsrulle 366
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske landvernkp. (Kp. Coldevin) 1765 Rulle 384
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosenske kp. (Ingeniørmajor Echleff) 1765 Hovedlegdsrulle 388
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. (Major Sommerschield) 1765 Hovedlegdsrulle 406
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske landvernkp. (Major Sommerschield) 1765 Hovedlegdsrulle 407
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. (Major Sommerschield) 1765 Hovedlegdsrulle 416
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (Kp. von Eldern) 1765 Hovedlegdsrulle 435
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske landevernkp. 1765 Rulle 454
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Major Aussig) 1765 Hovedlegdsrulle 462
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske landvernkp. (Major Aussig) 1765 Landvernrulle 481
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (Oberstløytnant Bull) 1765 Hovedlegdsrulle 486
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske landvernkp. (Oberstløytnant Bull) 1765 Rulle 505
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (Oberstløytnant Bull) 1765 Hovedlegdsrulle 510
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Snåsaiske landvernkp. (Major Klüver) 1765 Rulle 511
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. 1765 Hovedlegdsrulle 517
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske landvernkp. 1765 Rulle 536
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Snåsaiske skiløperkp. (Major Klüver) 1765 Hovedlegdsrulle 542
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske landvernkp. (Kp. Bay) 1765 Rulle 559
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosenske landvernkp. (Ingeniørmajor Echleff) 1765 Rulle 565
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske landvernkp. (Major Coldevin) 1765 Rulle 573
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske landvernkp. (major Tønder) 1765 Sesjonsrulle 577
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0510
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0510: 1. Trondheimske regiment
Militærrulle nr. 510/1756 - 1765 - 1. Trondheimske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret