Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Register 1740-1748 2
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin) 1740 Hovedlegdsrulle, defekt 7
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. 1745 Hovedlegdsrulle, defekt 11
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (Kp. Bull) 1745 Hovedlegdsrulle, defekt 15
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Kp. Sommerschield) 1745 Hovedlegdsrulle, defekt 17
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin) 1745 Hovedlegdsrulle, defekt 19
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Grøn) 1745 Hovedlegdsrulle, defekt 21
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (Oberstløytnant Heidmann) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 25
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (major Grøn) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 35
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (Kp. Bull) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 44
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Kp. Sommerschield) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 53
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (kp. Tønder) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 62
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 71
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Brunech) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 80
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Understabsbetjenter 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 89
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Tønder) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 91
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (Oberst Helm) 1746 Rulle, mannskap ved edsavleggelse 99
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meråkerske skiløperkp. (Kp. Aussig) 1748 Hovedlegdsrulle 109
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (Oberstløytnant Heidmann) 1748 Hovedlegdsrulle 137
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment 3. Innheradske landvernkp. (Kp. Klüver) 1748 Hovedlegdsrulle 165
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Kp. Buddes kp. 1748 Hovedlegdsrulle 187
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment 1. Innheradske landvernkp. (Kp. Zernichouw) 1748 Hovedlegdsrulle 208
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Kp. Zernichouw kp. 1748 Hovedlegdsrulle 229
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment 2. Innheradske landvernkp. (Kp. Budde) 1748 Hovedlegdsrulle 251
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment 3. Innheradske landvernkp. (Kp. Klüver) 1748 Hovedlegdsrulle 273
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stjørdalske kp. (Oberstløytnant Heidmann) 1748 Hovedlegdsrulle, defekt 294
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Brunech) 1748 Hovedlegdsrulle, defekt 297
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment 3. skiløperkp. (Kp. Klüver) 1748 Hovedlegdsrulle, defekt 299
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Tønder) 1748 Hovedlegdsrulle, defekt 301
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin) 1748 Hovedlegdsrulle 303
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Inderøyske kp. (kp. Tønder) 1748 Hovedlegdsrulle 330
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Stodske kp. (Kp. Sommerschield) 1748 Hovedlegdsrulle 358
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Snåsaiske skiløperkp. (Kp. Klüver) 1748 Hovedlegdsrulle 388
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Namdalske landvernkp. (Kp. Brun) 1748 Hovedlegdsrulle 416
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. (Major L. W. L. graf von Sponeck) 1748 Hovedlegdsrulle 458
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. (kp. Brun) 1748 Hovedlegdsrulle 486
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. (Kp. Sommerschield) 1748 Hovedlegdsrulle 514
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fosneske kp. (Kp. Klüver) 1748 Hovedlegdsrulle 543
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Beitstadske kp. (Major Bull) 1748 Hovedlegdsrulle 571
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Skognske kp. (kp. Tønder) 1748 Hovedlegdsrulle 599
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske livkp. (Oberst Helm) 1748 Hovedlegdsrulle 627
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Verdalske kp. (Kp. Brunech) 1748 Hovedlegdsrulle 655
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0509
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0509: 1. Trondheimske regiment
Militærrulle nr. 509 /1740 - 1748 - 1. Trondheimske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret