Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Register 1756-1761 2
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Valderske kp. (Kp. Thombsen) 1756 Munsterrulle 7
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Valderske kp. (Kp. Stielau) 1756 Munsterrulle 17
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (Major Rick) 1756 Munsterrulle 27
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Hallingdalske kp. (Major Rosing) 1756 Munsterrulle 37
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Granske kp. (Oberstløytnant Albierg) 1756 Munsterrulle 47
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Totenske kp. (Oberst Heusner) 1756 Munsterrulle 57
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Stabsrulle 1756 Stabsrulle 66
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Mellom Valderske kp. (Kp. Heyde) 1756 Munsterrulle 68
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Hallingdalske kp. (Major Selmer) 1756 Munsterrulle 78
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sigdalske kp. (Kp. Selmer) 1756 Munsterrulle 88
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Jevnakerske kp. (Kp. Riis) 1756 Munsterrulle 98
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringerikske livkp. (Oberst De Seue) 1756 Munsterrulle 108
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Landske kp. (Kp. Fluberg) 1756 Munsterrulle 118
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Hallingdalske kp. (Major Rosing) 1756 Hovedlegdsrulle 128
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Hallingdalske kp. (Major Selmer) 1756 Hovedlegdsrulle 157
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sigdalske kp. (Kp. Selmer) 1756 Revueliste 186
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Jevnakerske kp. (Kp. Riis) 1756 Revueliste 187
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Hallingdalske kp. (Major Selmer) 1756 Revueliste 188
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Hallingdalske kp. (Major Rosing) 1756 Revueliste 189
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Granske kp. (Oberstløytnant Albierg) 1756 Revueliste 190
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringerikske livkp. (Oberst De Seue) 1756 Revueliste 191
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske landvernkp. (Kp. Fischer) 1756 Munsterrulle 192
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Hadelandske kp. (Kp. Lossius) 1756 Munsterrulle 203
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Aurdalske landvernkp. (Kp. Cold) 1756 Munsterrulle 214
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vardalske landvernkp. (Kp. Schlanbusch) 1756 Munsterrulle 225
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Mellom Valderske kp. (Kp. Heyde) 1759 Rulle, ungt mannskap 236
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (Kp. Hejdmann) 1759 Rulle, ungt mannskap 243
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Totenske kp. (kp. Lossius) 1759 Rulle, ungt mannskap 254
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev 1760 Rulle, ungt mannskap 270
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Hallingdalske kp. (Kp. Schlanbusch) 1759 Rulle, ungt mannskap 271
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Jevnakerske kp. (Major Riis) 1759 Rulle, ungt mannskap 281
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringerikske livkp. (Oberst De Seue) 1759 Rulle, ungt mannskap 289
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Granske kp. (Kp. Fremming) 1759 Rulle, ungt mannskap 303
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Valderske kp. (Kp. Thombsen) 1759 Rulle, ungt mannskap 316
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sigdalske kp. (Major Selmer) 1759 Rulle, ungt mannskap 322
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Hallingdalske kp. (Kp. Schlanbusch) 1759 Rulle, ungt mannskap 330
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Landske kp. (Kp. Fluberg) 1760 Rulle, ungt mannskap 342
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Schlanbuchs kp., kommandert til Fredrikstad 1760 Rulle 354
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Valderske kp. (Major Stielau) 1760 Rulle, ungt mannskap 362
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Hallingdalske kp. (Major Selmer) 1761 Reserverulle 374
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Totenske kp. (Major Lossius) 1761 Reserverulle 380
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Landske kp. (Major Fluberg) 1761 Reserverulle 390
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sigdalske kp. (Major Selmer) 1761 Reserverulle 401
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Hallingdalske kp. (Major Selmer) 1761 Reserverulle 407
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Granske kp. (Kp. Fremming) 1761 Reserverulle 413
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (Kp. Heidmann) 1761 Reserverulle 423
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringerikske livkp. 1761 Reserverulle 432
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Valderske kp. (Kp. Thombsen) 1761 Reserverulle 443
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Valderske kp. (Major Stielau) 1761 Reserverulle 447
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Mellom Valderske kp. (Kp. Heyde) 1761 Reserverulle 455
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Jevnakerske kp. (Major Riis) 1761 Reserverulle 458
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0506
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0506: 2. Opplandske regiment
Militærrulle nr. 506/1756 - 1765 - 2. Opplandske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret