Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Register 1748-1749 2
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Landske kp. (Kp. Fluberg) 1748 Hovedlegdsrulle 5
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Valderske kp. (Oberstløytnant Heusner) 1748 Hovedlegdsrulle 35
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringerikske livkp. (Oberst Sehestedt) 1748 Hovedlegdsrulle 66
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Granske kp. (Oberstløytnant Todderud) 1748 Hovedlegdsrulle 96
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nannestadske kp. (Kp. Dahl) 1748 Hovedlegdsrulle 126
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Valderske kp. (Kp. Stielau) 1748 Hovedlegdsrulle 157
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Jevnakerske kp. (Kp. Hals) 1748 Hovedlegdsrulle 187
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sigdalske kp. (Kp. Riis) 1748 Hovedlegdsrulle 217
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Hallingdalske kp. (Kp. Selmer) 1748 Hovedlegdsrulle 247
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Øvre Hallingdalske kp. (Kp. Rosing) 1748 Hovedlegdsrulle 277
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Eidsvollske kp. (Major Rick) 1748 Hovedlegdsrulle 307
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Hadelandske kp. (Kp. Lossius) 1748 Hovedlegdsrulle 337
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vardalske landvernkp. (Kp. Maloug) 1748 Hovedlegdsrulle 355
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Totenske kp. (Oberstløytnant Heym) 1748 Hovedlegdsrulle 377
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske landvernkp. (Kp. Trollum) 1748 Hovedlegdsrulle 407
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Hadelandske landvernkp. (Kp. Krabbe) 1748 Hovedlegdsrulle 449
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nesiske landvernkp. (Kp. Trollum) 1749 Hovedlegdsrulle 466
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Aurdalske landvernkp. (Kp. Cold) 1749 Hovedlegdsrulle 509
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0505
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0505: 2. Opplandske regiment
Militærrulle nr. 505/1748 - 2. Opplandske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret