Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Register 1767 2
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vangske kp. (Premiermajor Blix) 1767 Kompanirulle 6
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringebuske kp. (Oberstløytnant Dopp) 1767 Kompanirulle 25
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Stangeske livkp. (Oberst von Haxthausen) 1767 Kompanirulle 45
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vardalske kp. (Kp. Vogt) 1767 Kompanirulle 65
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdalske kp. (Kp. Gløersen) 1767 Kompanirulle 85
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. (Kp. Wogelius) 1767 Kompanirulle 106
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Åmotske skiløperkp. (Kp. Motzfeldt) 1767 Kompanirulle 139
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Lesjaeske kp. (Kp. Fischer) 1767 Kompanirulle 158
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nord-Fronske kp. (Kp. Lutzow) 1767 Kompanirulle 180
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sør-Fronske kp. (Kp. Hirsch) 1767 Kompanirulle 203
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Lomske kp. (Kp. Stabel) 1767 Kompanirulle 228
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Hofske skiløperkp. (Kp. Todderud) 1767 Kompanirulle 248
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Lesjaeske kp. (Kp. Fischer) 1767 Hovedlegdsrulle 282
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev 1767 Kompanirulle 305
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1767 Inndelingsrulle 306
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Lomske kp. 1767 Hovedlegdsrulle 310
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vardalske kp. (Kp. Vogt) 1767 Hovedlegdsrulle 335
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. (Kp. Wogelius) 1767 Hovedlegdsrulle 367
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Stangeske livkp. (Oberst von Haxthausen) 1767 Hovedlegdsrulle 397
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vangske kp. (Major Blix) 1767 Hovedlegdsrulle 418
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Hofske skiløperkp. (Kp. Todderud) 1767 Hovedlegdsrulle 441
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringebuske kp. (Oberstløytnant Dopp) 1767 Hovedlegdsrulle 474
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Åmotske skiløperkp. (Kp. Motzfeldt) 1767 Hovedlegdsrulle 496
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sør-Fronske kp. (Kp. Hirsch) 1767 Hovedlegdsrulle 538
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdalske kp. (Kp. Gløersen) 1767 Hovedlegdsrulle 561
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nord-Fronske kp. (Kp. Lutzow) 1767 Hovedlegdsrulle 589
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0504
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0504: 1. Opplandske regiment
Militærrulle nr. 504/1767 - 1. Opplandske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret