Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Register 1748-1752 2
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Mellom Hedemarkske livkp. (Generalmajor Reichaus) 1748 Hovedlegdsrulle 7
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Søndre Gudbrandsdalske kp. (Oberstløytn. Eimhaus) 1748 Hovedlegdsrulle 38
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Østre Hedemarkske kp. (Major Hals) 1748 Hovedlegdsrulle 66
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment V. Gudbrandsdalske (Lomske) kp. (Kp. von Printzen) 1748 Hovedlegdsrulle 96
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vestre Hedemarkske kp. (major Arøe) 1748 Hovedlegdsrulle 125
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nordre Hedemarkske kp. (Kp. Krabbe) 1748 Hovedlegdsrulle 155
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Søndre Hedemarkske kp. (Kp. Dopp) 1748 Hovedlegdsrulle 186
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdalske kp. (Kp. Erlandsen) 1748 Hovedlegdsrulle 216
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Mel. Gudbrandsdalske (Ringebuske) kp. (Kp. Oldach) 1748 Hovedlegdsrulle 246
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Stangeske kp. (Kp. Dopp) 1749 Rulle, ungt mannskap 275
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ytre Gudbrandsdalske kp. (Kp. Reichmann) 1749 Hovedlegdsrulle 283
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Gudbrandsdalen fogderi 1750 Rulle, ungt mannskap 313
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment 1. Søndre Østerdalske skiløperkp. (Kp. Leyel) 1750 Rulle, ungt mannskap 330
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sønnafj. skiløperk., Elverumske kp. (Major Felber) 1750 Rulle, ungt mannskap 342
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sønnafjelske skiløperkorps, Nordre Østerdalske kp. 1750 Rulle, ungt mannskap 359
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Søndre Fronske kp. (Oberstløytnant Eimhaus) 1751 Sesjonsrulle 374
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Fåbergske kp. (Major Krabbe) 1751 Sesjonsrulle 390
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdalske kp. (Kp. Erlandsen) 1751 Sesjonsrulle 406
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nord-Fronske kp. (Kp. Schultz) 1751 Sesjonsrulle 422
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Lomske kp. (Kp. Saurbrey) 1751 Sesjonsrulle 438
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Lesjaeske kp. (Kp. von Hansteen) 1751 Sesjonsrulle 455
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringebuske kp. (Kp. Kraft) 1751 Sesjonsrulle 471
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vågåeske kp. (Kp. Gaarman) 1751 Sesjonsrulle 487
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nordre Gulbrandsdalske landvernkp. (Kp. Kraft) 1751 Sesjonsrulle 503
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Søndre Gudbrandsdalske kp. (Kp. Orning) 1751 Sesjonsrulle 522
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Sønnafj. skiløperk., Elverumske kp. (Major Felber) 1752 Sesjonsrulle 541
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Nord-Fronske kp. (Kp. Schultz) 1752 Sesjonsrulle 543
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Fåbergske kp. (Major Krabbe) 1752 Sesjonsrulle 545
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0502b
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0502b: 1. Opplandske regiment
Militærrulle nr. 502b/1748 - 1752 - 1. Opplandske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret