Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
Opplandske nasjonale infanteriregiment Register 1696-1697 2
Opplandske nasjonale infanteriregiment Livkompaniet 1696 Legdsrulle 7
Opplandske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Brauns kp. 1696 Legdsrulle 20
Opplandske nasjonale infanteriregiment Major Bruns kp. 1696 Legdsrulle 36
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Fleischers kp. 1696 Legdsrulle 51
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Rummelhoffs kp. 1696 Legdsrulle 64
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. von Hadelens kp. 1696 Legdsrulle 72
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Brunecks kp. 1696 Legdsrulle 83
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Bruuns kp. 1696 Legdsrulle 96
Opplandske nasjonale infanteriregiment Kp. Floors kp. 1696 Legdsrulle 108
Opplandske nasjonale infanteriregiment Tynset prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 120
Opplandske nasjonale infanteriregiment Gudbrandsdalen fogderi 1697 Rulle, ungt mannskap 130
Opplandske nasjonale infanteriregiment Elverum prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 172
Opplandske nasjonale infanteriregiment Nes prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 180
Opplandske nasjonale infanteriregiment Slidre prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 189
Opplandske nasjonale infanteriregiment Toten prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 197
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hadeland, Toten og Valdres fogderi 1697 Rulle, ungt mannskap 206
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hedmark fogderi, Stange og Vang sogn, Veldre ann. 1697 Rulle, ungt mannskap 256
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hedmark fogderi, Nes og Ringsaker sogn 1697 Rulle, ungt mannskap 280
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hedmark fogderi, Romedal og Løten sogn 1697 Rulle, ungt mannskap 295
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hof sogn 1697 Rulle, ungt mannskap 305
Opplandske nasjonale infanteriregiment Land prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 315
Opplandske nasjonale infanteriregiment Aurdal prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 323
Opplandske nasjonale infanteriregiment Norderhov prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 333
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ål prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 341
Opplandske nasjonale infanteriregiment Hole prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 347
Opplandske nasjonale infanteriregiment Biri prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 353
Opplandske nasjonale infanteriregiment Øyer prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 359
Opplandske nasjonale infanteriregiment Lom prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 364
Opplandske nasjonale infanteriregiment Fron prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 370
Opplandske nasjonale infanteriregiment Gausdal prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 382
Opplandske nasjonale infanteriregiment Lesja prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 390
Opplandske nasjonale infanteriregiment Fåberg prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 397
Opplandske nasjonale infanteriregiment Ringebu prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 403
Opplandske nasjonale infanteriregiment Åmot prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 407
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0500
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0500: Opplandske regiment
Militærrulle nr. 500/1696 - 1697 - Opplandske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret