Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Register 1748-1765 2
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Jarlsbergske landvernkp. (Kp. Quernheim) 1748 Hovedlegdsrulle 8
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Larvikske kp. (Kp. Duus) 1748 Legdsrulle 30
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Søndre Jarlsbergske livkp. 1748 Legdsrulle 59
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. von Rømers kp. 1748 Sesjonsrulle 88
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev 1748 Hovedlegdsrulle 117
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Larvikske landvernkp. 1748 Hovedlegdsrulle 118
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bratsberg lens landvernkp. 1748 Hovedlegdsrulle 140
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Lardalske landvernkp. 1748 Hovedlegdsrulle 161
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Jarlsbergske kp. (Oberstløytnant De Seue) 1749 Rulle 183
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Nordre Larvikske kp. (Kp. Coucheron) 1749 Legdsrulle 212
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentsstaben 1756 Munsterrulle 241
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major von Lützows kp. 1756 Revueliste 243
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Fleischers kp. 1756 Revueliste 244
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Secondbataljonen 1756 Liste 245
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Fermans kp. 1756 Revueliste 246
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Deichmans kp. 1756 Revueliste 247
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Rothes kp. 1756 Revueliste 248
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Todes kp. 1756 Revueliste 249
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Livbataljonen 1756 Liste 250
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Livkp. 1756 Revueliste 251
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Kleins kp. 1756 Revueliste 252
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Premiermajor Coucherons kp. 1756 Revueliste 253
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Bentzlebens kp. 1756 Revueliste 254
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Igells kp. 1756 Revueliste 255
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Grønvolds kp. 1756 Revueliste 256
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Søndre Jarlsbergske livkp. 1756 Munsterrulle 257
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Jarlsbergske kp. (Kp. von Wein Igel) 1756 Munsterrulle 267
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Larvikske kp. (Kp. Grønvold) 1756 Munsterrulle 276
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Larvikske kp. (Oberstløytnant Klein) 1756 Munsterrulle 285
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Lardalske landvernkp. (Kp. Antzée) 1756 Munsterrulle 294
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Fleischers kp. 1756 Munsterrulle 305
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Fermans kp. 1756 Munsterrulle 314
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Rothes kp. 1756 Munsterrulle 323
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Todes kp. 1756 Munsterrulle 332
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Deichmans kp. 1756 Munsterrulle 341
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major von Lützows kp. 1756 Munsterrulle 351
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Coucherons kp. 1756 Munsterrulle 360
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Bentzlebens kp. 1756 Munsterrulle 370
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Achtons kp. 1756 Munsterrulle 380
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Jarlsbergske landvernkp. (Kp. Hagemann) 1756 Munsterrulle 391
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Larvikske landvernkp. (Kp. Bull) 1756 Munsterrulle 402
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Deichmans kp., til Akershus festnings gar. 1758 Rulle 413
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. von Wein Igels kp., til Akershus festn. gar. 1758 Rulle 417
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Hagemanns kp., til Akershus festnings garnison 1758 Rulle 425
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Deichmans kp., til Akershus festnings gar. 1758 Rulle 433
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Achtons kp., til Fredrikstad festnings gar. 1758 Rulle 437
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Bentzlebens kp., til Fredrikstad festn. gar. 1758 Rulle 439
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Achtons kp., til Fredrikstad festnings gar. 1758 Rulle 452
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Fermans landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 456
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skyttere og grenaderer, livbataljonen 1765 Sesjonsrulle 465
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skyttere og grenaderer, secondbataljonen 1765 Sesjonsrulle 469
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ytre Telemarkske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 472
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Deichmans landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 481
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Deichmans landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 490
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Hagemanns landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 500
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Ryes landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 509
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Søndre Jarlsbergske livkp., landvern 1765 Sesjonsrulle 518
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Grønvolds landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 527
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Schleppegrells landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 536
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. von Wein Igells landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 545
2. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Bentzlebens landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 554
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0497
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0497: 2. Smålenske regiment
Militærrulle nr. 497/1748 - 1765 - 2. Smålenske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret