Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Register 1765-1767 2
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp., landvern 1765 Sesjonsrulle 8
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske landvernkp. (Kp. de Seue) 1765 Sesjonsrulle 16
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Degerneske landv.kp. und. Vestre Rakkestadske kp. 1765 Sesjonsrulle 24
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 31
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Markerske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 39
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 46
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 52
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 59
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 64
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 71
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 80
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske landvernkp. 1765 Sesjonsrulle 88
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (Kp. Wærenschiold) 1765 Hovedlegdsrulle 94
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. (Major Senden) 1765 Hovedlegdsrulle 128
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Major Scharffenberg) 1765 Hovedlegdsrulle 161
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen) 1765 Hovedlegdsrulle 195
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Major Brackel) 1765 Hovedlegdsrulle 227
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske kp. (Kp. de Seue) 1765 Hovedlegdsrulle 262
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp. 1765 Hovedlegdsrulle 291
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske kp. (Major Schlösser) 1765 Hovedlegdsrulle 327
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Major Wærenschiold) 1765 Hovedlegdsrulle 357
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Eidsbergske kp. (Kp. de Seue) 1767 Kompanirulle 385
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. (Kp. Pristroph) 1767 Kompanirulle 407
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Eidsbergske kp. (Kp. de Seue) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 431
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. (Kp. Pristroph) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 454
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske kp. 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 481
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1767 Inndelingsrulle 504
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Rakkestadske kp. (Kp. Achthon) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 509
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Major Wærenschiold) 1767 Kompanirulle 533
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Premiermajor Hejde) 1767 Kompanirulle 553
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hølandske kp. (Major Schlösser) 1767 Kompanirulle 573
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. 1767 Kompanirulle 593
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Major Wærenschiold) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 613
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Rakkestadske kp. (Kp. Achthon) 1767 Kompanirulle 637
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kråkstadske kp. 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 657
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske kp. 1767 Kompanirulle 681
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Kp. Scharffenberg) 1767 Kompanirulle 701
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Folloske kp. 1767 Kompanirulle 723
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kråkstadske kp. 1767 Kompanirulle 743
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske livkp. 1767 Kompanirulle 764
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske kp. 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 786
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hølandske kp. (Major Schlösser) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 809
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 832
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Premiermajor Hejde) 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 855
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Folloske kp. 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 878
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1767 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 901
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0496
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0496: 1. Smålenske regiment
Militærrulle nr. 496/1765 - 1767 - 1. Smålenske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret