Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Register 1732-1763 2
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. (Kp. Sibbern) 1732 Hovedmunsterrulle 10
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. (Kp. Sibbern) 1733 Hovedmunsterrulle 22
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske livkp. 1733 Hovedlegdsrulle 33
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske kp. (Kp. Schlösser) 1733 Hovedlegdsrulle 42
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Kp. Baron Wilmowsky) 1733 Munsterrulle 51
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske kp. (Kp. Thome) 1733 Hovedlegdsrulle 62
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Kp. Nagler) 1733 Hovedlegdsrulle 73
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (Major von Vierech) 1733 Hovedlegdsrulle 84
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Major Hof) 1733 Hovedlegdsrulle 95
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske kp. (Kp. de Seve) 1733 Hovedlegdsrulle 106
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Schade) 1733 Hovedrulle 117
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske kp. (Oberstløytnant Sehested) 1733 Munsterrulle 128
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Markerske kp. (Kp. Scharffenberg) 1733 Hovedlegdsrulle 139
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Rådeske landvernkp. 1748 Hovedlegdsrulle 150
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske livkp. 1748 Hovedlegdsrulle 167
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Rokkeske landvernkp. 1748 Hovedlegdsrulle 187
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Oberstløytnant Nagler) 1748 Hovedlegdsrulle 204
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske kp. (Major Schlösser) 1748 Hovedlegdsrulle 225
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske kp. (Kp. Sundt) 1748 Hovedlegdsrulle 247
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. (Major Sibbern) 1748 Hovedlegdsrulle 268
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Degerneske landvernkp. 1748 Hovedlegdsrulle 289
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske kp. (Major de Seue) 1748 Hovedlegdsrulle 306
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (Kp. Norman) 1748 Hovedlegdsrulle 327
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Schade) 1748 Hovedlegdsrulle 348
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vålerske landvernkp. 1748 Hovedlegdsrulle 369
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske kp. (Kp. Foss) 1748 Hovedlegdsrulle 386
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Kp. Brackel) 1748 Hovedlegdsrulle 407
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Kp. Scharffenberg) 1748 Hovedlegdsrulle 428
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Markerske kp. (Kp. Holst) 1748 Hovedlegdsrulle 449
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Markerske kp. (Major Holst) 1756 Hovedlegdsrulle 471
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Major Scharffenberg) 1756 Revueliste 479
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Major Scharffenberg) 1756 Munsterrulle 480
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske kp. (Oberstløytnant de Seue) 1756 Munsterrulle 488
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Major Brackel) 1756 Munsterrulle 496
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Søndre Hobølske kp. 1756 Munsterrulle 505
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske kp. (Kp. Schlösser) 1756 Munsterrulle 513
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Rokkeske landvernkp. (Kp. Sibbern) 1756 Munsterrulle 521
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Kp. Wærenschiold) 1756 Munsterrulle 531
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. (Kp. Meyer) 1756 Munsterrulle 539
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. (Kp. Stranger) 1756 Munsterrulle 548
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Rådeske landvernkp. (Kp. Sibbern) 1756 Rulle 556
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (Kp. Wærenschiold) 1756 Munsterrulle 568
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Degerneske landvernkp. (Kp. Hylle) 1756 Munsterrulle 576
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vålerske landvernkp. (Kp. von Senten) 1756 Munsterrulle 586
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Regimentsrulle 1756 Munsterrulle 596
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp. 1756 Munsterrulle 599
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Major Scharffenberg) 1756 Revueliste 607
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. 1756 Revueliste 608
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (Kp. Wærenschiold) 1756 Revueliste 610
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. (Kp. Stranger) 1756 Revueliste 612
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske kp. (Major Sundt) 1756 Revueliste 614
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp. 1756 Revueliste 616
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen) 1756 Revueliste 618
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment De Seues kp. 1756 Revueliste 620
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Major Brackel) 1756 Revueliste 621
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Kp. Wærenschiold) 1756 Revueliste 622
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen) 1756 Revueliste 623
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Markerske kp. (Major Holst) 1756 Revueliste 624
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen) 1756 Munsterrulle 625
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment De Seues kp., utkommandert til Danmark 1760 Rulle 633
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major von Sendens kp., utkommandert til Danmark 1760 Rulle 643
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Flügeladj. Sibberns kp., utkommandert til Danmark 1760 Rulle 653
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Brackels kp., utkommandert til Danmark 1760 Rulle 663
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. von Oldenburgs kp., utkommandert til Danmark 1760 Rulle 673
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Wærenschiolds kp., utkommandert til Danmark 1760 Rulle 683
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Spydebergske kp. (Major Scharffenberg) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 693
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Onsøyske kp. (Flügeladjutant Sibbern) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 701
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Tunske kp. (Kp. Wærenschiold) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 712
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ryggeske kp. (Major Senden) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 724
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Borgske kp. (Major Schlösser) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 732
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Bergske kp. (Major Brackel) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 743
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Skjebergske livkp. 1761 Reserverulle, ungt mannskap 751
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Markerske kp. (Oberstløytnant Holst) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 760
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Iddske kp. (Kp. Wærenschiold) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 774
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 782
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Østre Rakkestadske kp. (Oberst de Seue) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 788
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Hobølske kp. (Kp. Wilster) 1761 Reserverulle, ungt mannskap 796
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Flügeladj. Sibberns kp., innr. i Fredrikstads gar. 1763 Rulle 812
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Wilsters kp., innrykket i Fredrikstads gar. 1763 Rulle 828
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Maj. Scharffenbergs kp., innr. i Fredrikstads gar. 1763 Rulle 844
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Kp. Gløersens kp., innrykket i Fredrikstads gar. 1763 Rulle 862
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Ob.løytnant Holsts kp., innr. i Fredrikstads gar. 1763 Rulle 878
1. Smålenske nasjonale infanteriregiment Major Schlössers kp., innr. i Fredrikstads gar. 1763 Rulle 894
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0495
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0495: 1. Smålenske regiment
Militærrulle nr. 495 /1732 - 1763 - 1. Smålenske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret