Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Register 1730-1749 2
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. (kp. Heydenreich) 1730 Hoved- og legdsrulle 8
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Hofmans kp. 1730 Fortegnelse 36
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eidsbergske kp. (major Stockflet) 1730 Rulle 39
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Folloske kp. (major Rasch) 1732 Munsterrulle 43
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske livkp. 1732 Munsterrulle 57
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Østre Eidsbergske kp. (major Stochflet) 1732 Munsterrulle 71
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstadske kp. (kp. Stochflet) 1732 Munsterrulle 84
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Folloske kp. (kp. Rummelhoff) 1732 Munsterrulle 97
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi 1736 Rulle, gårdsparter 111
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. (major Heydenreich) 1745 Rulle 120
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Hølandske kp. 1745 Rulle 125
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. (kp. Hein) 1745 Rulle 133
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Folloske kp. 1745 Rulle 139
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Folloske kp. (kp. Rummelhoff) 1745 Rulle 145
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. (kp. Gerhard) 1745 Rulle 153
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Enebakkske kp. (major von Krogh) 1745 Rulle 161
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment 12 mann pr. kompani som skal utkommanderes 1745 Liste 165
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Solørske livkp. 1745 Rulle 172
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Kragh) 1745 Rulle 182
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstadske kp. 1747 Rulle 186
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Folloske kp., avgitt til Drøbakske kp. 1747 Rulle 191
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstadske landv.kp., avg. t. Drøbakske landv.kp. 1747 Rulle 199
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ullensakerske kp. 1748 Hovedlegdsrulle 214
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. (major Heydenreich) 1748 Hoved- og legdsrulle 244
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. (kp. Rummelhoff) 1748 Rulle 274
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Solørske livkp. 1748 Hoved- og legdsrulle 304
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Hølandske kp. (kp. Green) 1748 Hoved- og legdsrulle 335
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstadske landvernkp. (kp. Mylheim) 1748 Hoved- og legdsrulle 368
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Søndre Folloske kp. (kp. Genschauwen) 1748 Hoved- og legdsrulle 400
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Folloske kp. (kp. Rummelhoff) 1748 Hoved- og legdsrulle 432
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nesiske kp. (kp. Kragh) 1748 Hoved- og legdsrulle 460
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Drøbakske kp. (kp. Rummelhoff) 1748 Hoved- og legdsrulle 493
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Enebakkske kp. (kp. Bernitz) 1748 Hoved- og legdsrulle 534
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0490
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0490: 2. Akershusiske regiment
Militærrulle nr. 490/1730 - 1748 - 2. Akershusiske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret