Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Register 1727-1749 2
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Akerske livkp. (oberst Schlanbusch) 1727 Legdsrulle, ungt mannskap 6
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Regimentet 1729 Stabsrulle 20
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Akerske livkp. (oberst Husmann) 1733 Legdsrulle 22
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Hurumske kp. (oberstløytnant Biørn) 1733 Legdsrulle 54
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Røykenske landvernkp. (kp. von Wibe) 1747 Legdsrulle 84
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Botneske landvernkp. (kp. Selmer) 1748 Legdsrulle 109
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Flesbergske landvernkp. (kp. Lammers) 1748 Legdsrulle 133
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Skedsmoske landvernkp. (kp. Harbou) 1748 Legdsrulle 157
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Askerske kp. (oberstløytnant Winther) 1749 Legdsrulle 181
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Akerske livkp. (oberst von Reichwein) 1749 Legdsrulle 212
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eikerske kp. (oberstløytnant Harbou) 1749 Legdsrulle 243
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Holmestrandske kp. (kp. Rappe) 1749 Legdsrulle 275
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Sandeske kp. (major Grüner) 1749 Legdsrulle 306
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Modumske kp. (kp. von Koss) 1749 Legdsrulle 338
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Sandsværske kp. (kp. Genschauwen) 1749 Legdsrulle 369
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Numedalske kp. (kp. Ackeleje) 1749 Legdsrulle 399
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Hurumske kp. (kp. Darre) 1749 Legdsrulle 430
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Lierske kp. (kp. Rabe) 1749 Legdsrulle 461
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Strømsøske kp. (kp. Hoen) 1749 Legdsrulle 492
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Gjerdrumske kp. (major de Seue) 1749 Legdsrulle 522
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0486
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0486: 1. Akershusiske regiment
Militærrulle nr. 486/1727 - 1749 - 1. Akershusiske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret