Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Register 1697-1706 2
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vestby prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 8
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vestby prgj. (duplikat) 1697 Rulle, ungt mannskap 16
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ås prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 24
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vestby prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 28
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ås prgj. (duplikat) 1697 Rulle, ungt mannskap 35
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ås prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 46
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Asker prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 57
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Asker prgj. (duplikat) 1697 Rulle, ungt mannskap 65
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nedre Romerike fogderi 1697 Rulle, ungt mannskap 74
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nannestad prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 91
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ourts (Rødenes) prgj. og Rømskog anneks 1697 Rulle, ungt mannskap 97
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Numedal og Sandsvær fogderi 1697 Rulle, ungt mannskap 101
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Grue prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 115
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Lier, Hurum, Røyken og Eiker prgj. (duplikat) 1697 Rulle, ungt mannskap 125
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Lier, Hurum, Røyken og Eiker prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 144
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nes prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 163
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ås prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 171
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nesodden prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 175
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nesodden prgj. (duplikat) 1697 Rulle, ungt mannskap 177
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nesodden prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 179
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eiker prgj. (duplikat) 1697 Rulle, ungt mannskap 183
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstad og Ski anneks 1697 Rulle, ungt mannskap 193
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Gjerdrum prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 200
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstad prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 216
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eidsvoll prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 223
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Heggen og Frøland fogderi 1697 Rulle, ungt mannskap 241
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Odalen prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 249
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstad prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 258
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Ullensaker prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 264
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vinger prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 276
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kråkstad og Ski anneks 1697 Rulle, ungt mannskap 284
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Askim prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 291
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eidsberg prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 295
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Trøgstad prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 299
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eiker prgj. 1697 Rulle, ungt mannskap 303
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Lier, Hurum og Røyken prgj. 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 313
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Solørske kp. 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 323
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eiker prgj., Fiskum anneks 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 337
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Numedal og Sandsvær fogderi 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 341
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Modum og Sigdal prgj. 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 364
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eiker prgj. 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 372
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Romerikske kp. 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 381
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Øvre Romerike fogderi 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 385
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Grue prgj. 1699 Legdsrulle 401
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Odalen prgj. 1699 Legdsrulle 410
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Heggen og Frøland fogderi 1699 Legdsrulle, bevæpnede bønder 418
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Land prgj. 1700 Rulle, ungt mannskap 428
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eikerske livkp. 1700 Reserverulle 435
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Folloske kp. (major Garmann) 1706 Rulle 448
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Reserve kp. (kp. von Hatten) 1706 Munsterrulle 462
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Koss kp. 1706 Munsterrulle 479
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0485
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0485: Akershusiske regiment
Militærrulle nr. 485/1697 - 1706 - Akershusiske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret