Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Register 1662-1693 2
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Over- og underoffiserer 1662 Rulle 6
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Oberst Brochtorffs livkp. 1665 Legdsrulle 12
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Opitz´ 1665 Legdsrulle 26
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Major Urnes kp. 1665 Legdsrulle 38
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Møstiechens kp. 1665 Legdsrulle 48
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Glantz´ kp. 1665 Legdsrulle 60
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Kriebels kp. 1665 Legdsrulle 72
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Roods kp. 1665 Legdsrulle 84
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eiker prgj., Numedal og Sandsvær 1665 Rulle 94
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Øvre Romerike fogderi 1666 Rulle 113
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Regimentsstaben 1670 Rulle 118
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Oberst Brochtorffs livkp. 1670 Legdsrulle 119
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Opitz´ kp. 1670 Legdsrulle 134
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Major Urnes kp. 1670 Legdsrulle 147
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Møstichens kp. 1670 Legdsrulle 159
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Rodes kp. 1670 Legdsrulle 169
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Glantz´ kp. 1670 Legdsrulle 182
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Kriebels kp. 1670 Legdsrulle 195
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Borgesens kp. 1670 Legdsrulle 209
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Buskerud fogderi 1674 Legdsrulle 221
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Aker fogderi 1687 Utdelte musketter 225
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Follo fogderi 1687 Utdelte musketter 231
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nedre Romerike fogderi 1687 Utdelte musketter 235
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Heggen og Frøland fogderi 1687 Utdelte musketter 248
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Øvre Romerike fogderi 1687 Utdelte musketter 253
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nedre Romerike fogderi 1688 Rulle 268
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Aker fogderi 1688 Rulle 301
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Follo fogderi 1688 Rulle 318
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Oversendelsesbrev 1688 Rulle 326
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Follo fogderi 1688 Rulle 328
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Lier fogderi 1689 Mannskap, nye gevær 339
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Follo fogderi 1689 Mannskap, nye gevær 349
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Øvre Romerike fogderi 1689 Mannskap, nye gevær 359
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Heggen og Frøland fogderi 1689 Mannskap, nye gevær 366
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Aker fogderi 1689 Mannskap, nye gevær 372
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Eiker len 1689 Mannskap, nye gevær 376
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Solørske kp., Odalen prgj. 1693 Rulle, ungt mannskap 386
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Solørske kp. (kp. Hirscken) 1693 Legdsrulle 388
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vinger prgj. 1693 Ungt mannskap 432
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Livkp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 437
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Storms kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 461
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Major Schløssers kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 482
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Major Sibberns kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 503
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Olsens kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 522
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Hirsckens kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 543
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. von der Ostens kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 566
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Emhuusens kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 587
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Kp. Harboes kp. 1693 Hovedlegdsrulle, komplettering 608
Akershusiske nasjonale infanteriregiment Oberstløytnant Storms kp. 1685-1695 Legdsrulle 634
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0484
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0484: Akershusiske regiment
Militærrulle nr. 484/1662 - 1693 - Akershusiske regiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret