Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Livkp. 1756 Munsterrulle 3
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Major Rømelings kp. 1756 Munsterrulle 10
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Major Huitfeldts kp. 1756 Munsterrulle 18
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Kp. Hirschs kp. 1756 Munsterrulle 26
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Regimentsstaben 1756 Munsterrulle 34
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Oberst Brochenhuus´ kp. 1756 Munsterrulle 36
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Kp. Hejdes kp. 1756 Munsterrulle 45
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Major Rosings kp. 1756 Munsterrulle 54
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Kp. Hegermans kp. 1756 Munsterrulle 62
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Kp. Fockens kp. 1756 Munsterrulle 77
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Oberst Poumeaus kp. 1756 Munsterrulle 85
Sønnafjelske gevorbne infanteriregiment Major Roepstorffs kp. 1756 Munsterrulle 93
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0483b
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0483b: General Rømelings gevorbne infanteriregiment
Militærrulle nr. 483b/1756 - General Rømelings gevorbne infanteriregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret