Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
3. Sønnafjelske dragonregiment Register 1765-1767 2
3. Sønnafjelske dragonregiment Regimentet 1767 Inndelingsrulle 6
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske livkp. (oberst Zepelin) 1765 Manntallsrulle 23
3. Sønnafjelske dragonregiment Østre Hedemarkske kp. 1765 Manntallsrulle 41
3. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Hedemarkske kp. (major Schultz) 1765 Manntallsrulle 61
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Hedemarkske kp. (oberstløytnant Beichman) 1765 Manntallsrulle 85
3. Sønnafjelske dragonregiment Mellom Hedemarkske kp. (major Matheson) 1765 Manntallsrulle 104
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (kp. Bøysen) 1765 Manntallsrulle 121
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Totenske kp. (major Fremming) 1765 Manntallsrulle 141
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Totenske kp. (major Rauch) 1765 Manntallsrulle 161
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske eskadron (oberst von Krogh) 1767 Avleveringsrulle, kvarter 179
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Hedemarkske eskadron (oberst von Krogh) 1767 Avleveringsrulle, kvarter 191
3. Sønnafjelske dragonregiment Mellom Hedemarkske kp. (major Matheson) 1765 Sesjonsrulle 203
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske livkp. (oberst Zepelin) 1765 Sesjonsrulle 242
3. Sønnafjelske dragonregiment Østre Hedemarkske kp. 1765 Sesjonsrulle 282
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Hedemarkske kp. (oberstløytnant Beichman) 1765 Sesjonsrulle 318
3. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Hedemarkske kp. (major Schultz) 1765 Sesjonsrulle 350
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (kp. Bøysen) 1765 Sesjonsrulle 383
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Totenske kp. (major Fremming) 1765 Sesjonsrulle 416
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Totenske kp. (major Rauch) 1765 Sesjonsrulle 445
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske livkp. 1765 Landvernrulle 481
3. Sønnafjelske dragonregiment Mellom Hedemarkske kp. (major Matheson) 1765 Landvernrulle 486
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Totenske kp. (major Fremming) 1765 Landvernrulle 491
3. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Hedemarkske kp. (major Schultz) 1765 Landvernrulle 495
3. Sønnafjelske dragonregiment Østre Hedemarkske kp. 1765 Landvernrulle 500
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (kp. Bøysen) 1765 Landvernrulle 506
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Totenske kp. (major Rauch) 1765 Landvernrulle 510
3. Sønnafjelske dragonregiment Regimentet 1765 Landvernrulle 515
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0480
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0480: 3. Sønnafjelske dragonregiment
Militærrulle nr. 480/1765 - 1767 - 3. Sønnafjelske dragonregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret