Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
3. Sønnafjelske dragonregiment Register 1761-1763 3
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske livkp. 1761 Manntallsrulle 9
3. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Hedemarkske kp. (kp. Schultz) 1761 Reserverulle 17
3. Sønnafjelske dragonregiment Østre Hedemarkske kp. 1761 Reserverulle 23
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Totenske kp. (kp. Rauch) 1761 Reserverulle 27
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Totenske kp. (major Fremming) 1761 Reserverulle 33
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Hedemarkske kp. (major Beichman) 1761 Reserverulle 39
3. Sønnafjelske dragonregiment Mellom Hedemarkske kp. (kp. Matheson) 1761 Reserverulle 47
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (oberstløytnant Zepelin) 1761 Reserverulle 51
3. Sønnafjelske dragonregiment Livkp. 1761 Reserverulle 55
3. Sønnafjelske dragonregiment Reserve-eskadronen 1761 Kommanderingsrulle 58
3. Sønnafjelske dragonregiment Østre Hedemarkske kp. (kp. Akeleye) 1761 Manntallsrulle 80
3. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Hedemarkske kp. (kp. Schultz) 1761 Manntallsrulle 94
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Totenske kp. (major Fremming) 1761 Manntallsrulle 101
3. Sønnafjelske dragonregiment Mellom Hedemarkske kp. (major Matheson) 1761 Manntallsrulle 108
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Hedemarkske kp. (oberstløytnant Beichman) 1761 Manntallsrulle 115
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Totenske kp. (major Rauch) 1761 Manntallsrulle 125
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (oberst Zepelin) 1761 Manntallsrulle 137
3. Sønnafjelske dragonregiment Regimentet 1762 Manntallsrulle 146
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske livkp. (duplikat) 1762 Manntallsrulle 154
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (oberst Zepelin) 1762 Manntallsrulle 162
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Hedemarkske kp. (oberstløytnant Beichman) 1762 Manntallsrulle 171
3. Sønnafjelske dragonregiment Mellom Hedemarkske kp. (major Matheson) 1762 Manntallsrulle 183
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Totenske kp. (major Fremming) 1762 Manntallsrulle 190
3. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Hedemarkske kp. (major Schultz) 1762 Manntallsrulle 197
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Totenske kp. (major Rauch) 1762 Manntallsrulle 204
3. Sønnafjelske dragonregiment Østre Hedemarkske kp. (kp. Akeleye) 1762 Manntallsrulle 216
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (oberst Zepelin) 1763 Kommisjonsrulle 231
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske livkp. 1763 Leveranserulle 253
3. Sønnafjelske dragonregiment Livkp. 1763 Leveranserulle 286
3. Sønnafjelske dragonregiment Feltkp. (major Schultz) 1763 Leveranserulle 301
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske landvernkp. 1763 Kompanirulle 324
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske landvernkp. 1763 Manntallsrulle 343
3. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Hedemarkske kp. (major Schultz) 1763 Manntallsrulle 344
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Totenske kp. (major Rauch) 1763 Manntallsrulle 349
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Totenske kp. (major Fremming) 1763 Manntallsrulle 361
3. Sønnafjelske dragonregiment Mellom Hedemarkske kp. (major Matheson) 1763 Manntallsrulle 368
3. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Hedemarkske kp. (oberstløytnant Beichman) 1763 Manntallsrulle 375
3. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Hedemarkske livkp. (oberst Zepelin) 1763 Manntallsrulle 382
3. Sønnafjelske dragonregiment Biri og Vardalske kp. (kp. Bøysen) 1763 Manntallsrulle 390
3. Sønnafjelske dragonregiment Østre Hedemarkske kp. (kp. Akeleye) 1763 Manntallsrulle 399
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0479b
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0479b: 3. Sønnafjelske dragonregiment
Militærrulle nr. 479b/1761 - 1763 - 3. Sønnafjelske dragonregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret