Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
2. Sønnafjelske dragonregiment Register 2
2. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Folloske kp. (oberstløytnant Hagemann) 1765 Manntallsrulle 6
2. Sønnafjelske dragonregiment Frølandske kp. (oberstløytnant Lützow) 1765 Manntallsrulle 26
2. Sønnafjelske dragonregiment Trøgstadske kp. (kp. Sundt) 1765 Manntallsrulle 44
2. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Smålenske kp. (oberst Sievers) 1765 Manntallsrulle 58
2. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Folloske kp. (oberst Sibbern) 1765 Manntallsrulle 78
2. Sønnafjelske dragonregiment Østerlandske kp. (kp. Jonstrup) 1765 Manntallsrulle 99
2. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Smålenske livkp. 1765 Manntallsrulle 132
2. Sønnafjelske dragonregiment Østre Smålenske kp. (kp. Schultz) 1765 Manntallsrulle 146
2. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Folloske kp. (oberstløytnant Hagemann) 1765 Sesjonsrulle 165
2. Sønnafjelske dragonregiment Østerlandske kp. (kp. Jonstrup) 1765 Sesjonsrulle 197
2. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Folloske kp. (oberst Sibbern) 1765 Sesjonsrulle 234
2. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Smålenske kp. (oberst Sievers) 1765 Sesjonsrulle 269
2. Sønnafjelske dragonregiment Frølandske kp. (oberstløytnant Lützow) 1765 Sesjonsrulle 309
2. Sønnafjelske dragonregiment Trøgstadske kp. (major Sundt) 1765 Sesjonsrulle 335
2. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Smålenske livkp. 1765 Sesjonsrulle 367
2. Sønnafjelske dragonregiment Østre Smålenske kp. (kp. Schultz) 1765 Sesjonsrulle 400
2. Sønnafjelske dragonregiment Folloske eskadron (major Sundt) 1767 Rulle 436
2. Sønnafjelske dragonregiment Folloske eskadron (major Sundt) 1767 Legdsrulle, ungt mannskap 475
2. Sønnafjelske dragonregiment Summarisk ekstrakt over legdsekvipasjen 1767 505
2. Sønnafjelske dragonregiment Summarisk ekstrakt over feltrekvisitter 1767 508
2. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Jarlsbergske eskadron (kp. Knoff) 1767 Rulle 513
2. Sønnafjelske dragonregiment Sø. Jarlsbergske og Smålenske esk. (mkp. von Horn) 1767 Rulle 547
2. Sønnafjelske dragonregiment Sø. Jarlsbergske og Smålenske esk. (mkp. von Horn) 1767 Legdsrulle, ungt mannskap 583
2. Sønnafjelske dragonregiment Ringerikske eskadron (major Harboe) 1767 Rulle 618
2. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Smålenske eskadron (oberst Lützow) 1767 Rulle 650
2. Sønnafjelske dragonregiment Inndelingsforretning 1767 688
2. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Jarlsbergske eskadron (kp. Knoff) 1767 Legdsrulle, ungt mannskap 714
2. Sønnafjelske dragonregiment Ringerikske eskadron (major Harboe) 1767 Legdsrulle, ungt mannskap 741
2. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Smålenske eskadron (oberst Lützow) 1767 Legdsrulle, ungt mannskap 773
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0478
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0478: 2. Sønnafjelske dragonregiment
Militærrulle nr. 478/1765 - 1767 - 2. Sønnafjelske dragonregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret