Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
2. Sønnafjelske dragonregiment Register 2
2. Sønnafjelske dragonregiment Gevorbne dragonkp. (kp. Jopwitz) 1719 Avleveringsrulle 8
2. Sønnafjelske dragonregiment Gevorbne dragonkp. (kp. Koppelous) 1719 Avleveringsrulle 38
2. Sønnafjelske dragonregiment Gevorbne dragonkp. (kp. Sehestedt) 1719 Avleveringsrulle 68
2. Sønnafjelske dragonregiment Gevorbne dragonkp. (kp. Matheson) 1719 Avleveringsrulle 98
2. Sønnafjelske dragonregiment Smålenske dragonregiment 1730 Avleveringsrulle, kvartersliste 128
2. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Jarlsbergske nasj. dragonkp. (maj. Vosgrav) 1731 Munsterrulle 146
2. Sønnafjelske dragonregiment Kp. N. Vogns kp. 1747 Rulle 174
2. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Jarlsbergske kp. (oberstløytnant Günther) 1747 Rulle 180
2. Sønnafjelske dragonregiment Oberstløytnant Koppelous kp. 1747 Rulle 186
2. Sønnafjelske dragonregiment Kp. Petersens kp. 1747 Rulle 192
2. Sønnafjelske dragonregiment Kp. Hagemans kp. 1747 Rulle 196
2. Sønnafjelske dragonregiment Kp. Schiaarths kp. 1747 Rulle 202
2. Sønnafjelske dragonregiment Major Sievers kp. 1747 Rulle 209
2. Sønnafjelske dragonregiment Livkp. (generalmajor Bendfeldt) 1747 Rulle 215
2. Sønnafjelske dragonregiment Østerlandske landvernkp. (kp. Lützow) 1756 Hoved- og munsterrulle 222
2. Sønnafjelske dragonregiment Vesterlandske landvernkp. (kp. Jonstrup) 1756 Hoved- og munsterrulle 240
2. Sønnafjelske dragonregiment Regimentsstaben 1756 Munsterrulle 258
2. Sønnafjelske dragonregiment Kp. Sundts kp. 1756 Munsterrulle 260
2. Sønnafjelske dragonregiment Løytnant Sievers kp. 1756 Munsterrulle 282
2. Sønnafjelske dragonregiment Livkp. 1756 Munsterrulle 304
2. Sønnafjelske dragonregiment Oberstløytnant Sibberns kp. 1756 Munsterrulle 326
2. Sønnafjelske dragonregiment Major Hagemans kp. 1756 Munsterrulle 349
2. Sønnafjelske dragonregiment Major Lützows kp. 1756 Munsterrulle 372
2. Sønnafjelske dragonregiment Kp. Wogns kp. 1756 Munsterrulle 394
2. Sønnafjelske dragonregiment kp. Jonstrups kp. 1756 Munsterrulle 416
2. Sønnafjelske dragonregiment Oversendelsesbrev fra Sievers 1756 438
2. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Smålenske livkp. 1756 Manntallsrulle 439
2. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Smålenske kp. (oberst Sievers) 1756 Manntallsrulle 447
2. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Folloske kp. (oberst Sibbern) 1756 Manntallsrulle 455
2. Sønnafjelske dragonregiment Frølandske kp. (oberstløytnant Lützow) 1756 Manntallsrulle 463
2. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Folloske kp. (major Hagemann) 1756 Manntallsrulle 471
2. Sønnafjelske dragonregiment kp. Jonstrups kp. 1756 Manntallsrulle 479
2. Sønnafjelske dragonregiment Trøgstadske kp. (kp. Sundt) 1756 Manntallsrulle 487
2. Sønnafjelske dragonregiment Østre Smålenske kp. (kp. Schultze) 1756 Manntallsrulle 495
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0477
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0477: 2. Sønnafjelske dragonregiment
Militærrulle nr. 477/1719 - 1759 - 2. Sønnafjelske dragonregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret