Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
1. Sønnafjelske dragonregiment Register 2
1. Sønnafjelske dragonregiment Follo fogderi 1663 Legdsrulle 7
1. Sønnafjelske dragonregiment Buskerud fogderi 1663 Legdsrulle 13
1. Sønnafjelske dragonregiment Heggen og Frøland fogderi 1671 Militær jordebok 20
1. Sønnafjelske dragonregiment Tune, Åbygge og Veme fogderi 1671 Militær jordebok 35
1. Sønnafjelske dragonregiment Onsøy fogderi 1671 Militær jordebok 47
1. Sønnafjelske dragonregiment Verne kloster len og Moss fogderi 1672 Militær jordebok 54
1. Sønnafjelske dragonregiment Rakkestad og Mossedal fogderi 1674 Militær jordebok 82
1. Sønnafjelske dragonregiment Øvre Romerike fogderi 1674 Militær jordebok 96
1. Sønnafjelske dragonregiment Moss fogderi 1688 Landdragoner 122
1. Sønnafjelske dragonregiment Østerlandske dragonkp. (Nedre Romerike fg.) 1690 131
1. Sønnafjelske dragonregiment Østerlandske dragonkp. (Nedre Romerike fg.) 1693 138
1. Sønnafjelske dragonregiment Regimentsstaben 1731 Stabsrulle 153
1. Sønnafjelske dragonregiment Totenske kp. (kp. Gedde) 1731 Munsterrulle 155
1. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Romerikske kp. (kp. Fritzner) 1731 Munsterrulle 182
1. Sønnafjelske dragonregiment Bragerneske kp. (kp. Frahne) 1731 Munsterrulle 208
1. Sønnafjelske dragonregiment Nedre Romerikske kp. (oberstløytnant Fien) 1731 Munsterrulle 234
1. Sønnafjelske dragonregiment Hadelandske kp. (major Günther) 1731 Munsterrulle 258
1. Sønnafjelske dragonregiment Vesterlandske kp. (major Harboe) 1731 Munsterrulle 286
1. Sønnafjelske dragonregiment Vestre Romerikske livkp. 1731 Munsterrulle 312
1. Sønnafjelske dragonregiment Nedre Romerike fogderi 1752 Dragonkvarter 339
1. Sønnafjelske dragonregiment Regimentsstaben 1756 Stabsrulle 348
1. Sønnafjelske dragonregiment Odalske kp. (major Sehested) 1756 Munsterrulle 350
1. Sønnafjelske dragonregiment Nordre Romerikske lnvkp. (kp. Christian Biercke) 1756 Munsterrulle 370
1. Sønnafjelske dragonregiment Livkp. 1756 Munsterrulle 385
1. Sønnafjelske dragonregiment Oberstløytnant Michelets kp. 1756 Munsterrulle 405
1. Sønnafjelske dragonregiment Skedsmoske kp. (kp. Johan Sejer Brun) 1756 Munsterrulle 425
1. Sønnafjelske dragonregiment Søndre Romerikske landvernkp. (kp. Hans Abelsted) 1756 Munsterrulle 445
1. Sønnafjelske dragonregiment Nannestadske kp. (generaladjutant og kp. Sehested) 1756 Munsterrulle 459
1. Sønnafjelske dragonregiment Gjerdrumske kp. (major Orning) 1756 Munsterrulle 479
1. Sønnafjelske dragonregiment Nesiske kp. (major Brockelman) 1756 Munsterrulle 498
1. Sønnafjelske dragonregiment Eidsvollske kp. (kp. von Krogh) 1756 Munsterrulle 518
1. Sønnafjelske dragonregiment Mannskap som oppholder seg utenfor sitt distrikt 1756 Følgebrev 539
1. Sønnafjelske dragonregiment Mannskap som oppholder seg utenfor sitt distrikt 1756 540
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0475
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0475: 1. Sønnafjelske dragonregiment
Militærrulle nr. 475/1663 - 1759 - 1. Sønnafjelske dragonregiment Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret