Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
Register 2
4 rytterkompanier for Danmark Forside 1682 5
4 rytterkompanier for Danmark Oberstløytnant Scharnhorsts kp. 1682 Hovedrulle 6
4 rytterkompanier for Danmark Major Tritschlers kp. 1682 Hovedrulle 11
4 rytterkompanier for Danmark Rittmester Gölhorns kp. 1682 Hovedrulle 16
4 rytterkompanier for Danmark Rittmester Dehns kp. 1682 Hovedrulle 21
4 rytterkompanier, sønnafjells Forside 1682 27
4 rytterkompanier, sønnafjells Oberstløytnant Roodls kp. 1682 Hovedrulle 28
4 rytterkompanier, sønnafjells Kp. Castaignes kp. 1682 Hovedrulle 31
4 rytterkompanier, sønnafjells Kp. Ferrys kp. 1682 Hovedrulle 34
4 rytterkompanier, sønnafjells Kp. Leegaards kp. 1682 Hovedrulle 37
Rytteriet sønnafjells Register 43
Rytteriet sønnafjells Opplandske rytterkp. 1692 Legdsrulle 47
Rytteriet sønnafjells Østre Romerikske rytterkp. 1692 Legdsrulle 56
Rytteriet sønnafjells Vestre Romerikske rytterkp. 1692 Legdsrulle 68
Rytteriet sønnafjells Hadelandske rytterkp. 1692 Legdsrulle 78
Rytteriet sønnafjells Vesterlandske rytterkp. 1692 Legdsrulle 89
Rytteriet sønnafjells Smålenske rytterkp. 1692 Legdsrulle 97
Rytteriet sønnafjells Vesterlandske dragonkp. 1692 Legdsrulle 106
Rytteriet sønnafjells Opplandske dragonkp. 1692 Legdsrulle 119
Rytteriet sønnafjells Østerlandske dragonkp. 1692 Legdsrulle 134
Rytteriet sønnafjells Smålenske dragonkp. 1692 Legdsrulle 148
Rytteriet i hele Norge Forside 1693 162
Rytteriet i hele Norge Opplandske rytterkp. 1693 Legdsrulle 163
Rytteriet i hele Norge Østre Romerikske rytterkp. 1693 Legdsrulle 166
Rytteriet i hele Norge Vestre Romerikske rytterkp. 1693 Legdsrulle 169
Rytteriet i hele Norge Hadelandske rytterkp. 1693 Legdsrulle 171
Rytteriet i hele Norge Vesterlandske rytterkp. 1693 Legdsrulle 174
Rytteriet i hele Norge Smålenske rytterkp. 1693 Legdsrulle 178
Rytteriet i hele Norge Vesterlandske dragonkp. 1693 Legdsrulle 183
Rytteriet i hele Norge Opplandske dragonkp. 1693 Legdsrulle 187
Rytteriet i hele Norge Østerlandske dragonkp. 1693 Legdsrulle 190
Rytteriet i hele Norge Smålenske dragonkp. 1693 Legdsrulle 194
Rytteriet i hele Norge Stjørdalske dragonkp. 1693 Legdsrulle 199
Rytteriet i hele Norge Gauldalske rytterkp. 1693 Legdsrulle 202
Rytteriet i hele Norge Sparbuske dragonkp. 1693 Legdsrulle 205
Rytteriet i hele Norge Verdalske dragonkp. 1693 Legdsrulle 208
Register 213
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Livkompaniet 1730 Avleveringsrulle 216
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Ob.lnt. Scharnhorsts kp. 1730 Avleveringsrulle 227
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Major Ryes kp. 1730 Hovedrulle 238
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Major Sehestedz kp. 1730 Munsterrulle 250
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Major Sehestedz kp. 1730 Hoved- og avleveringsrulle 258
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Kp. Bentzlebens kp. 1730 Hoved- og avleveringsrulle 266
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Kp. De Seues kp. 1730 Hoved- og avleveringsrulle 279
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Kp. Cicignons kp. 1730 Hoved- og avleveringsrulle 287
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Kp. Helmichs kp. 1730 Avleveringsrulle 295
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Kp. Rosings kp. 1730 Hoved- og avleveringsrulle 306
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Kp. Schultsens kp. 1730 Hoved- og avleveringsrulle 314
Major Øtkens gevorbne dragonregiment Kp. von Beestens kp. 1730 Hoved- og avleveringsrulle 323
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5419/E/Ea/L0474
Lenke til Arkivportalen
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0474: Kavaleriet
Militærrulle nr. 474 /1682 - 1730 - Kavaleriet Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret