Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium

Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller
Marineregimentet Register 3
Marineregimentet Utskrevne knekter, Helgeland fogderi 1663-1664 7
Marineregimentet Utskrevne knekter, Lofoten fogderi 1664 35
Marineregimentet Utskrevne knekter, Vesterålen og Andenes fogderi 1664 41
Marineregimentet Utskrevne knekter, Senja fogderi 1664 49
Marineregimentet Utskrevne knekter, Salten fogderi 1664 57
Marineregimentet, 6 kompanier Stavanger by og amt, Lister, Mandal og Nedenes len 1674 80
Marineregimentet, 6 kompanier Bergenhus stift 1674 88
Marineregimentet, 6 kompanier Trondheims amt, kpt. Oluf Krabbes kp. 1674 92
Marineregimentet, 6 kompanier Nordland, Helgeland og Lofoten 1674 99
Marineregimentet, 6 kompanier Nordland, Salten, Vesterålen og Senja 1674 103
Marineregimentet, 6 kompanier Akershus stift 1674 107
Marineregimentet Bergenhus len, marinebataljonen 1682 Kvartalsrulle 114
Marineregimentet Stavangerske kp. 1691 134
Marineregimentet Søndre Bergenhusiske kp. 1691 144
Marineregimentet Nordre Bergenhusiske kp. 1691 150
Marineregimentet Nordre Bergenhusiske kp. 1695 154
Marineregimentet Lista lens kp. 1699 160
Marineregimentet Trondheimske kp. 1699 166
Marineregimentet Vesterlenske kp. 1699 178
Marineregimentet Søndre Bergenhusiske kp. 1699 184
Marineregimentet Nordre Bergenhusiske kp. 1699 190
Marineregimentet Søndre Bergenhusiske kp. 1699 196
Marineregimentet Nordre Bergenhusiske kp. 1699 202
Marineregimentet Trondheimske kp. 1700 208
Marineregimentet Vesterlenske kp. 1700 220
Marineregimentet Stavanger amt, Jæren og Dalane, reservekp. 1700 Legdsrulle 225
Marineregimentet Vesterlenske kp. 1700 234
Marineregimentet Stavanger amt, Ryfylke, reservekp. 1700 Legdsrulle 250
Marineregimentet Romsdal, Nordmøre og Storfosen fg., reservekp. 1700 262
Marineregimentet Trondheimske kp. 1700 268
Marineregimentet Søndre Bergenhusiske kp. 1700 274
Marineregimentet Vesterlenske kp. 1700 281
Marineregimentet Nordre Bergenhusiske kp. 1700 287
Marineregimentet Stavangerske kp. 1700 Avregningsrulle 294
Marineregimentet Bamble fogderi, reservekp. 1700 296
Marineregimentet Nedenes fogderi 1700 Legdsrulle 301
Marineregimentet Nordre Bergenhusiske kp. 1700 305
Marineregimentet Søndre Bergenhusiske kp. 1700 311
Marineregimentet Nordre Bergenhusiske kp. 1700 321
Kildeinformasjon
RA/EA-5419/E/Ea/L0473
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Ea: Militære ruller
L0473: Marineregimentet
Militærrulle nr. 473/1664 - 1700 - Marineregimentet Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret