Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
Jordebøker over krongods i Trondheim stift Designasjon 1
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Forside 4
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Orkdal tinglag 5
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Meldal tinglag 19
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Rennebu tinglag 33
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Oppdal 48
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Forside 75
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Orkdal tinglag 76
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Meldal tinglag 99
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Rennebu tinglag 122
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Oppdal tinglag 144
Jordebok over krongods i Orkdal fogderi Summa summarum 182
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Forside 184
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Melhus sogn 185
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Flå sogn 189
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Hølonda sogn 190
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Horg sogn 193
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Støren sogn 195
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Soknedalen sogn 196
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Singsås sogn 198
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Holtålen 200
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Forside 203
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Melhus sogn 204
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Flå sogn 214
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Hølonda 217
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Støren prestegjeld 222
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Soknedal 230
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Holtålen prestegjeld 234
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Ålen tinglag 239
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Pålsdalen 242
Jordebok over krongods i Gauldal fogderi Summa summarum 254
Jordebok over øde og forarmet krongods Orkdal og Gauldal fogderi 257
Jordebok over krongods i Stjør- og Verdal fogderi Stjørdal og Værdal fogderi 268
Jordebok over krongods i Strinda og Selbu fogderi Strinda og Selbu fogderi 324
Jordebok over krongods i Inderøy fogderi Inderøy fogderi 359
Jordebok over krongods i Namdal fogderi Namdal fogderi 384
Jordebok over krongods i Fosen fogderi Fosen fogderi 407
Jordebok over krongods i Romsdal fogderi Romsdal fogderi 433
Jordebok over krongods i Nordmøre fogderi Nordmøre fogderi 452
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-2870/Ek/L0041/0001
Lenke til Arkivportalen
Stattholderembetet 1572-1771 Ek: D IX Jordebøker
L0041: Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:
0001: Krongods i Trøndelag med Romsdal, Nordmøre og Namdal Jordebok nr. 41 /1726 - 1727 - Krongods i Trøndelag med Romsdal, Nordmøre og Namdal. Jordebøker fra både 1726 og 1727 for alle de enkelte fogderiene, for Inderøy bare fra 1726. Med vedlagt liste. Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814