Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Borgerlige vigsler 1949 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0067
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0067: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 01.10.1949 - 30.12.1949 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler Byfogdembete Borgerlige vielser