Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Borgerlige vigsler 1945 upaginert
Borgerlige vigsler 1946 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0055
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0055: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 01.10.1945 - 01.03.1946 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler Byfogdembete Borgerlige vielser