Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Løst vedlegg 1974 upaginert
Borgerlige vigsler 1938 upaginert
Borgerlige vigsler 1939 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0031
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0031: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 16.12.1938 - 05.06.1939 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler Byfogdembete Borgerlige vielser