Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1929 1b-2a
Borgerlige vigsler 1930 53b-54a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1930 1b-2a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1930 1b-2a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1930 1b-2a
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0020
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0020: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 30.11.1929 - 29.12.1930 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler. Protokollen er delt i fire deler på ca 100 sider hver, alle delene starter på side 1a. 1) 30.11.1929-28.02.1930. 2) 01.03.1930-16.06.1930. 3) 17.06.1930-04.10.1930. 4) 04.10.1930-29.12.1930. Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere