Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1928 1b-2a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1928 1b-2a
Borgerlige vigsler 1929 94b-95a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1929 1b-2a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1929 1b-2a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1929 1b-2a
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0019
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0019: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 14.07.1928 - 30.11.1929 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler. Protokollen er delt i fem deler på 100 sider hver, alle delene starter på side 1a. 1) 14.07.1928-20.10.1928. 2) 23.10.1928-12.01.1929. 3) 12.01.1929-04.05.1929. 4) 06.05.1929-17.08.1929. 5) 17.08.1929-30.11.1929. Protokoll Byfogdembete Borgerlige vielser