Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1926 1b-2a
Borgerlige vigsler 1927 86b-87a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1927 1b-2a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1927 1b-2a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1927 1b-2a
Borgerlige vigsler 1928 50b-51a
Tittelblad 1a
Borgerlige vigsler 1928 1b-2a
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0018
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0018: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 06.10.1926 - 14.07.1928 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler. Protokollen er delt i fem deler på ca 100 sider hver, alle delene starter på side 1a. 1) 06.10.1926-29.01.1927. 2) 29.01.1927-28.06.1927. 3) 29.06.1927-19.11.1927. 4) 19.11.1927-17.03.1928. 5) 17.03.1928-14.07.1928. Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere