Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Borgerlige vigsler 1914 1a
Borgerlige vigsler 1915 32b-33a
Borgerlige vigsler 1916 272b-273a
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0010
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0010: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 27.11.1914 - 18.08.1916 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler Byfogdembete Borgerlige vielser