Innhold

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Borgerlige vigsler 1911 35b-36a
Borgerlige vigsler 1912 128b-129a
Borgerlige vigsler 1913 333b-334a
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0008: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 1911 - 1913 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler Byfogdembete Borgerlige vielser