Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
Borgerlige vigsler 1902 20b-21a
Borgerlige vigsler 1903 60b-61a
Borgerlige vigsler 1904 139b-140a
Borgerlige vigsler 1905 249b-250a
Borgerlige vigsler 1906 319b-320a
Borgerlige vigsler 1907 446b-447a
Kildeinformasjon
SAO/A-10220/L/Lb/Lbb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo byfogd avd. I L: Notarialforretninger
Lb: Notarialprotokoller
Lbb: Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0006: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler
Vigselsbok (borgerlig) 21.03.1902 - 07.12.1907 Oslo fylke
Oslo byfogd
Notarialprotokoll, Rekke II: Vigsler Byfogdembete Borgerlige vielser